Myopi-varning, drastiskt försämrad ögonhälsa hos barn och vuxna

By on 11 november, 2019
Synundersökning barn.

Allt fler människor drabbas av myopi, eller närsynthet som är den vanligare benämningen. Närsynthet innebär en högre risk för att utveckla ögonsjukdomar senare i livet och studier visar att hälften av världens befolkning beräknas vara närsynt år 2050. I Kina lider redan 90 procent av tonåringar och unga vuxna av myopi och optiker varnar nu för närsynthetens utveckling även i Europa. På grund av den epidemiska ökningen anordnades Sveriges första myopikongress lördagen 9 november av optikerkedjorna KlarSynt och Synologen AB. På plats fanns forskare, ögonläkare och experter från hela världen för att diskutera problemet.

– Närsynthet, på fackspråk myopi, är idag det vanligaste synfelet. Myopi uppstår när ögat är längre än normalt. Tänk dig en rund boll av lera, föreställ dig nu att du drar ut den på ena sidan. Massan är densamma, men leran har dragits ut och därför blivit tunnare och mer känslig. På samma sätt fungerar myopi, säger Lovisa Fagerlund, legitimerad optiker och Professional Service Manager för CooperVision Sverige.

Ökad risk för ögonsjukdomar
Rent konkret innebär en ökad myopi högre risk att utveckla ögonsjukdom senare i livet. Grå starr, grön starr, makuladegeneration (förändringar i gula fläcken) och näthinneavlossning är tillstånd som normalt kan kopplas till ett åldrande öga, men risken för dessa sjukdomar ökar med graden av närsynthet. Myopi ökar även risken för att dessa sjukdomstillstånd utvecklas i förtid. Studier från Brien Holden Vision Institute visar att år 2050 beräknas hälften av världens befolkning vara närsynt.

– Internationellt är det vanligt förekommande med den här typen av kongresser. Särskilt Asien är drabbat av myopi och som en följd ökad förekomst av ögonsjukdomar. Detta gör att både bransch och allmänhet känner till risker och åtgärder av problemen med närsynthet. Nu ser vi tyvärr en ökning av myopi hos barn även i Europa och Sverige, vilket gör att behovet av en initierad myopikongress har väckts, säger Johan Danielsson, legitimerad kontaktlinsoptiker på Synologen-anslutna Se & Synas och initiativtagare till myopikongressen.

Barns ögonhälsa försämras kraftigt

Närsynthet hos barn är ofta ärftligt betingat. De som har barn och själva är närsynta bör vara särskilt uppmärksamma på varningssignaler såsom att barnet flyttar närmare TV eller bok. Det är viktigt att så snart som möjligt korrigera myopin eftersom den annars tenderar att förvärras. Obehandlad myopi innebär, förutom en ökad sjukdomsrisk, även att riskera barnets utbildning eftersom synproblem påverkar inlärning och koncentration.

– Vi tror att livsstil är en starkt bidragande orsak. Exempelvis vet vi att utomhusvistelse minst två timmar per dag kan senarelägga utvecklingen av myopin. Det i sin tur resulterar i färre år med möjlig myopiutveckling. Utomhuslekens positiva inverkan på ögonhälsan beror förmodligen på ett flertal olika komponenter. Bland annat tror vi att naturligt ljus och längre avstånd att fokusera på är bidragande orsaker, säger Alexandra Skjöld, legitimerad kontaktlinsoptiker i KlarSynt-anslutna Skjöld/Skjöld & Grönvall.

Behandling för att bromsa myopi

– Idag vet vi att myopi dessvärre är en förhöjd riskfaktor för ett flertal sjukdomar och skador som drabbar ögonen. Det är viktigt att komma ihåg att så länge en korrekt diagnos ställs finns goda chanser till effektiv hjälp, säger Lovisa Fagerlund.

Att göra regelbundna synundersökningar i tidig ålder bidrar till att man upptäcker myopi i tid. En behandling är linser som reversibelt ändrar ögats form vilket effektivt kan bromsa utvecklingen av myopi. Det är en smärtfri behandling som kan hjälpa barnet till ökad ögonhälsa.

Idag finns det effektiva hjälpmedel, det är bristen på kunskap som är vårt enda hinder. Tillsammans kan vi sätta stopp för många framtida ögonsjukdomsfall, säger Johan Danielsson.

Tre tecken på att ditt barn lider av närsynthet:

  1. Barnet vill ha saker som böcker och skärmar mycket närmre. Sitter gärna närmre tv:n istället för i soffan. När barnet börjar skolan märks det oftast tydligast då man flyttar långt fram i klassrummet.
  2. Fysiska besvär som trötthet eller spänningshuvudvärk.
  3. Svårt att se på långt håll, barnet kanske inte ser detaljer på längre håll som en vuxen person tycker att man borde kunna se.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa KlarSynt
*Myopidagen ägde rum lördag 9 november på Clarion Hotel Arlanda Airport. På plats föreläste bland annat världskända ögonläkaren och forskaren Dr. Monica Jong,
PhD BOptom (Australia), International Myopia Institute (IMI) Executive Director and Definitions Committee member, samt Dr. Karim Makdoumi, överläkare och specialist i ögonsjukdomar.

You must be logged in to post a comment Login