Något fler sålda småhus – men nedgång i storstadskommunerna

By on 11 juli, 2019

Antalet sålda småhus ökade under årets andra kvartal jämfört med samma period i fjol. Däremot är variationerna i landet stora. Storstadskommuner som Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala visar negativa siffror jämfört med 2018.

Antalet sålda småhus ökade totalt sett i landet med 5 procent. Det visar siffror från Lantmäteriet som ansvarar för det nationella fastighetsregistret. Totalt såldes 13 160 småhus under det andra kvartalet i år vilket kan jämföras med 12 482 sålda småhus under andra kvartalet 2018.

– Siffrorna visar en uppgång med antalet försäljningar för kvartal 2 2019 jämfört med samma period föregående år. Under andra kvartalet 2018 var omsättningen låg beroende på införandet av det andra amorteringskravet i mars 2018 vilket gjorde att många gjorde klar sina affärer innan införandet av detta, säger Johan Bäckström, chef för Fastighetsekonomi på Lantmäteriet.

Nedbrutet på länsnivå finns stora skillnader över landet. Procentuellt störst uppgång finns i Kronobergs län där antalet sålda småhus ökade med 21 procent under andra kvartalet jämfört med samma period i fjol. Även i Blekinge län var uppgången stor (14 procent).

Procentuellt sett skedde största minskningen i Västmanlands län med 6 procent. Därefter kommer Norrbottens län och Uppsala län med en procentuell minskning på 5 respektive 3 procent.

– Det som kan noteras särskilt är att stora kommuner med höga värden som Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala visar negativa siffror i jämförelse med 2018 vilket kan vara en effekt av amorteringskravet, säger Johan Bäckström.

Län Q2 2018 Q2 2019 Förändring
Stockholms 1 942 1 923 -1%
Uppsala 445 431 -3%
Södermanlands 406 451 11%
Östergötlands 538 582 8%
Jönköpings 448 495 10%
Kronobergs 239 290 21%
Kalmar 474 524 11%
Gotlands 105 113 8%
Blekinge 269 307 14%
Skåne 1 800 1 935 8%
Hallands 505 509 1%
Västra Götalands 1 929 2 087 8%
Värmlands 428 430 0%
Örebro 450 480 7%
Västmanlands 355 332 -6%
Dalarnas 449 489 9%
Gävleborgs 417 473 13%
Västernorrlands 348 354 2%
Jämtlands 220 211 -4%
Västerbottens 341 387 13%
Norrbottens 374 357 -5%
Riket 12 482 13 160 5%

Siffror på kommunnivå finns längre ner på sidan under rubriken relaterat material.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login