Något ökad jobbtillväxt väntas i mellersta Sverige under sommaren

By on 13 juni, 2018
Arkivbild
Arbetsgivare i mellersta Sverige, där Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län ingår, förväntar sig en något ökad efterfrågan på arbetskraft under sommaren. Sysselsättningstrenden för det tredje kvartalet ligger på +4 procent. Även jobbprognosen för Sverige som helhet ligger på +4 procent, visar ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer.

– Det är glädjande att högkonjunkturen och efterfrågan på arbetskraft i mellersta Sverige förväntas hålla i sig under sommaren, samtidigt som vi vet att det råder kompetensbrist. Politiker och vi arbetsgivare behöver prioritera frågan om kompetensförsörjning för att kunna möta behoven på arbetsmarknaden, både nu och på lång sikt, säger Lars Forseth, vd för ManpowerGroup Sverige.

Något fler jobb väntas i mellersta Sverige
Sysselsättningstrenden för mellersta Sverige, där Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län ingår, är +4 procent, vilket innebär att arbetsgivare i regionen tror på en något ökad jobbtillväxt under sommaren. Det är i nivå med föregående kvartals försiktigt optimistiska prognos.

Starkast jobbprognoser från storstadsregionerna
Sysselsättningstrenden för Sverige som helhet ökar något från föregående kvartal till +4 procent, vilket innebär att svenska arbetsgivare förväntar sig en något ökad efterfrågan på arbetskraft under årets tredje kvartal. Arbetsgivare i fem av sex regioner lämnar positiva sysselsättningsprognoser och det är framför allt i storstadsregionerna där jobben väntas finnas.

Arbetsgivare i Skåne rapporterar landets starkaste sysselsättningstrend på +8 procent, den högsta jobbprognosen från regionen hittills i år. Även arbetsgivare i Västsverige och i Stockholm- och Uppsalaregionen förväntar sig en ökad efterfrågan på arbetskraft med en sysselsättningstrend på +6 respektive +5 procent. Östra Götaland är den enda regionen med en negativ jobbprognos på -2 procent, en rejäl minskning jämfört med samma period 2017 då regionen hade en jobbprognos på hela +14 procent.

Uppsving för byggbranschen
Åtta av de tio undersökta branscherna i Arbetsmarknadsbarometern har positiva jobbprognoser inför sommaren. Precis som föregående kvartal så återfinns de mest optimistiska arbetsgivarna i hotell- och restaurangbranschen, som rapporterar en sysselsättningstrend på +13 procent. Även arbetsgivare i byggbranschen lämnar en stark jobbprognos på +12 procent, ett markant uppsving från föregående kvartal då prognosen låg på -9 procent. Även energisektorn, finans-, fastighets- och uppdragssektorn och parti- och detaljhandeln tror på en starkt ökad efterfrågan på arbetskraft under det kommande kvartalet.

Arbetsmarknadsbarometern visar en stor efterfrågan på arbetskraft i viktiga branscher som ger många utrikesfödda en fot in på arbetsmarknaden, till exempel hotell- och restaurangbranschen. Vi ser också att rapporterna om en byggkris i Sverige inte återspeglas i jobbprognosen från byggbranschens arbetsgivare, säger Lars Forseth.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login