Namninsamlingen till stöd för Kulturskolan Garnalia gav inget resultat

By on 7 december, 2021
Namninsamlingen till stöd för Kulturskolan Garnalia gav inget resultat - beslutet var redan fattat och kunde inte påverkas.

Beslutet i barn- och utbildningsnämnden i Lindesbergs kommun står fast: Kulturskolan Garnalia ska spara en halv miljon kronor år 2022! Namninsamlingen till stöd för Kulturskolan Garnalia gav därmed inget resultat – beslutet var redan fattat och kunde inte påverkas av vare sig kommunfullmäktige eller kommunens invånare.

”Nämnden fattade beslutet på sammanträdet i september – det är ingen fråga som tas upp i kommunfullmäktige”, förklarar Magnus Storm (C) – vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

”Vi har nyligen fått vår budgetram för kalenderåret 2022 som är 9.275.000 kronor – en minskning med 500.000 kronor”, meddelar Erik Lundqvist – rektor på Kulturskolan Garnalia som hoppas kunna göra besparingar utan några personalminskningar.

Tidigarelagda budgetbeslut för bättre planeringsförutsättningar

Tidigare har kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun beslutat om budget för kommande år i november – nu beslutar fullmäktige om budgetramar för nämnderna redan i juni.

”Förr la vi budgetramar i november/december men under flera år har vi försökt lägga ramen i juni. I år lyckades vi. Detta för att ge förvaltningarna bättre planeringsförutsättningar”, förklarar Bengt Storbacka (S) – kommunstyrelsens ordförande.

I år beslutade kommunfullmäktige 7 juni att barn- och utbildningsnämnden ska spara 4,5 miljoner kronor 2022 och ytterligare 4,5 miljoner kronor 2023 – alltså HUR mycket som ska sparas men inte VAD som ska sparas.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 13 september VAD som ska sparas – det vill säga hur besparingen 2022 på 4,5 miljoner kronor ska fördelas: Förskola -0,9 milj; Grundskola -1,0 milj (exklusive särskola); Gymnasieskola -1,0 milj; Kulturskola -0,5 milj; Städ/lokalvård -0,5 milj; Vaktmästeri -0,3 milj; Måltid -0,3 milj.

Det gick för fort när beslutet om besparingarna togs

Det gick fort när barn- och utbildningsnämnden i september beslutade om fördelning av besparingarna. För fort, tyckte oppositionen i nämnden (M, KD och L) som lämnade in ett särskilt yttrande: ”Vi vill påtala att ärendet om fördelning av besparingar inte har hanterats på ett tillfredsställande sätt”. Läs mer på lindekultur.se >>

Normalt ska beslutsunderlag finnas med i kallelser inför varje sammanträde för att nämndens ledamöter (och andra intresserade – däribland LindeKultur) i god tid ska få information om ärendet. I detta fall fanns inget beslutunderlag om besparingarna med i kallelsen till nämndens sammanträde 13 september.

Namninsamling och öppet brev till stöd för kulturskolan

När det efter sammanträdet 13 september blev känt att kulturskolan skulle spara en halv miljon kronor startades en namninsamling för ett öppet brev som skickades 5 oktober till barn- och utbildningsnämnden i Lindesbergs kommun – med en förhoppning att beslutet skulle kunna ändras:

”En besparing på 500.000 kronor skulle innebära kännbara nedskärningar för Kulturskolan Garnalia – och därmed hela kulturlivet i Lindesberg. Därför kräver vi att den föreslagna besparingen för Kulturskolan Garnalia inte ska genomföras.”

Kravet framfördes i ett öppet brev till barn- och utbildningsnämnden i Lindesbergs kommun som undertecknats av 220 personer varav 95 bifogat egna kommentarer till uppropet Rör INTE vår kulturskola.

Den 11 oktober höll barn- och utbildningsnämnden sammanträde då ledamöterna fick en detaljerad beskrivning av respektive besparingsområde som beslutats för 2022 – däribland besparingen på 500.000 kronor för Kulturskolan Garnalia.

På samma möte lade nämnden ”Öppet brev om Kulturskolan Garnalia till barn- och utbildningsnämnden Dnr BUN 2021/80” till handlingarna – utan åtgärd.

Örebro län | Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login