När djurägandet skjuter i höjden ökar trycket på djursjukvården

Av på 20 april, 2021
Pandemiåret har gjort personalbristen än tydligare för djursjukvården.

En lite oväntad följd av pandemin är att allt fler köper sällskapsdjur. Samtidigt har sjukfrånvaron ökat inom djursjukvården till följd av pandemin och bristen på utbildad personal blir större. Svensk Djursjukvårds branschrapport visar att behoven av utbildad personal fortsätter öka, men antalet utbildningsplatser har inte blivit fler på många år.

Antalet djursjukhus som mäktar med att hålla jouröppet dygnet runt minskar. Bristen på utbildad personal är akut och har gjorts extra tydlig när SLU:s egen djurklinik tvingats ha sin nattjour stängd sedan november. Det finns en stor risk att ännu fler av djursjukhusen tvingas begränsa sina öppettider, för personalbehoven inom djursjukvården bara fortsätter att öka. 

Det totala behovet av veterinärer, inklusive specialister, bland Svensk Djursjukvårds medlemsföretag uppgår i dag till 446 – för de kommande 12 månaderna. Det är 80 fler än föregående år. Samtidigt antogs det under 2020 färre studenter till både veterinär- och djursjukskötarutbildningarna på SLU, trots att de tillhör de mest sökta utbildningarna per plats i hela Sverige.  

– Det börjar nästan bli komiskt att det ska vara så svårt att få fler utbildningsplatser till yrken inom djursjukvården. Precis allt talar för att det är rätt sak att göra. En arbetsmarknad som leder till jobb, ett behov från konsumenter, ett land med en djursjukvård i världsklass och framförallt ett stort intresse för att arbeta inom djursjukvården. Ändå händer inget. Nu måste det till krafttag, säger Emma Terander, branschansvarig Svensk Djursjukvård. 

Precis som för resten av samhället har pandemin inneburit en rad anpassningar av verksamheterna. Förutom att covid-säkra verksamheterna i kontakten med djurägarna har 68 procent av medlemsföretagen i Svensk Djursjukvård haft en ökad personalfrånvaro. 

Pandemin har också lett till en boom i husdjursinköp. Totalt har Jordbruksverket rapporterat 4-17 procents ökning av nyregistrerade sällskapsdjur, beroende på djursort. De fulla effekterna av det kommer troligtvis att komma under 2021.  

– Det innebär att det stora framtida behovet av utbildad personal man ser i dag, och den akuta bristen vi har just nu, inte kan bli bättre om inte antalet veterinärer och legitimerade djursjukskötare ökar i Sverige. Det enda sättet att säkerställa att det händer är att utöka utbildningsplatserna och även att på sikt tillåta fler utbildningsanordnare, säger Emma Terander.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa Gröna Arbetsgivare

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in