När döden utmanar livet. Om existentiell kris och coping i palliativ vård.

Av på 19 mars, 2013

När döden utmanar livet. Om existentiell kris och coping i palliativ vård är en ny bok om hur man som vårdpersonal kan hantera och möta människor som drabbats av obotlig sjukdom och befinner sig i existentiell kris.

Boken innehåller grundläggande kunskaper om existentiell teori, krisstöd och coping, men ger också konkreta råd kring hur man kan samtala med och stödja döende patienter. Ofta behöver patienten hjälp med att hantera rädslor inför döendet, känslor av hopplöshet, skuld inför avbrutna relationer, smärta och ensamhet. Den innehåller även fallbeskrivningar och diskussionsfrågor som hjälper läsaren att reflektera över hur patienter och närstående kan bemötas i svåra situationer, och hur ens egen inställning till existentiella frågor kan påverka mötet.

“Det vi vill lyfta fram är att personer som arbetar med svårt sjuka och döende människor behöver ha kunskap och en medvetenhet som gör att de kan se på dem de möter med inte enbart en medicinsk eller psykosocial blick, utan också med en existentiell.” Lisa Sand och Peter Strang

Mer information och smakprov ur boken finns på Natur & Kulturs webbsida.

Om författarna
Lisa Sand är socionom, med.dr och arbetar som kurator i palliativ vård. Hon disputerade 2008 med en avhandling om hur cancersjuka människor hanterar den existentiella kris som kan uppstå inför döden. Peter Strang är professor i palliativ medicin vid Karolinska Institutet, överläkare vid Stockholms sjukhem och forskar kring existentiell kris. Båda är flitigt anlitade föreläsare om existentiella frågor.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in