När ekonomin stabiliseras ökar den politiska risken på bostadsmarknaden

Av på 15 augusti, 2013

En stabilare ekonomi ökar den politiska risken på bostadsmarknaden genom att politikernas oro för hushållens bostadslån ökar. Politiker och myndigheter måste vara försiktiga när de försöker bromsa hushållens bostadslån så att de inte skapar oönskade bieffekter som får förödande konsekvenser för hela samhällsekonomin. Bostadsköp är långsiktiga och viktiga för hushållen och behöver förutsägbara spelregler.

Politiken tenderar däremot att bli mer populistisk och kortsiktig. På Erik Olsson Fastighetsförmedling förväntar vi oss en stabil bostadsmarknad med mindre spektakulära prisförändringarna än tidigare, om inte spelreglerna förändras. Stabilitet och förutsägbarhet är bra eftersom en bostadsaffär är så viktig och avgörande för ett hushålls ekonomi.

På Erik Olsson Fastighetsförmedling betraktar vi bostadsmarknaden i de tre storstadsregionerna som minst lika stark och stabil som tidigare med höga försäljningspriser. Under sommaren har andelen av våra bostäder som sålts redan innan de når den publika marknaden ökat. Eftersom volymerna är lägre under sommaren är vi lite försiktiga med att dra allt för höga växlar på hur sommaren har varit. Förutsättningarna för en stabil bostadsmarknad är dock goda. En mindre andel osålda bostäder före sommaren gör att utbudet inte ökar så mycket i form av osålda bostäder som kommer ut på marknaden igen.

På efterfrågesidan är utgångsläget också jämförelsevis gott. Räntorna är fortsatt låga och olika typer av ekonomisk statistik indikerar att konjunkturen har bottnat. Det är positivt för sysselsättningen. Planer på ett femte jobbskatteavdrag och kommande vallöften ökar de disponibla inkomsterna och känslan av tillförsikt hos hushållen. Om bostadsmarknaden blir allt för stark ökar samtidigt risken för att politiker och myndigheter som oroar sig för hushållens bostadslån inför regler som får stora negativa konsekvenser för bostadsmarknaden, och samhället i övrigt.

Av de åtgärder som redan finns, eller har föreslagits, förefaller bankernas riskviktsgolv för svenska bolån för att höja bolåneräntorna vara jämförelsevis träffsäkert och ha färre negativa bieffekter än många andra åtgärder. Det ger samtidigt Riksbanken ökade möjligheter att styra mer mot det officiella inflationsmålet. Det skulle stimulera ekonomin och öka tillväxten i Sverige.

Bostadsmarknaden påverkas mycket av politiska beslut, och påverkar i sin tur hela den svenska ekonomin mycket. Politiker och myndigheter måste vara försiktiga när de försöker bromsa hushållens bostadlån så att de inte skapar oönskade bieffekter som får förödande konsekvenser för hela samhällsekonomin.

På Erik Olsson Fastighetsförmedling förväntar vi oss en stabil bostadsmarknad med mindre spektakulära prisförändringarna än tidigare. Stabilitet och förutsägbarhet är bra eftersom en bostadsaffär är så viktig och avgörande för ett hushålls ekonomi. I Stockholm är bostadsmarknaden fortsatt stabil. Nu ökar utbudet vecka för vecka samtidigt som spekulanterna återvänder. Det har skapat en stor aktivitetsökning hos oss de senaste veckorna.

Utbudet av lägenheter i Stockholm är lägre än det brukar vara så här års. Villautbudet är normalt. Eftersom vi på Erik Olsson hade en låg andel osålda bostäder i Stockholm under våren och sommaren räknar vi med att antalet osålda bostäder som kommer ut på marknaden igen inte blir så stort. Det är fortfarande ca 35% av bostäderna Erik Olsson förmedlar i Stockholm som säljs redan innan den publika huvudvisningen.

I Göteborg har utbudet varit mycket lågt under sommaren, vilket är normalt. Det gör att försäljningstiderna har varit väldigt korta och försäljningspriserna höga. Nu i augusti har utbudet ökat och ligger på ungefär samma nivå som förra året. Ökningen av utbudet fångas mer än väl upp av efterfrågan.

Mycket talar för en stark bostadsmarknad i Göteborgsområdet under hösten. Förutom de låga bolåneräntorna är inflyttningen till området fortsatt stor samtidigt som nybyggnationen är begränsad. Den starka marknaden bidrog till att Erik Olsson Fastighetsförmedling i Göteborg förmedlade mer än 50% av bostäderna redan innan ordinarie annonserad visning under sommaren.

I Malmöområdet, och resten av Öresundsregionen, har utbudet av bostäder kommit ner till normala nivåer efter flera år med ett överutbud. Det gör att det kommer fler spekulanter på visningarna och att vi på Erik Olsson har noterat ökade priser under sommaren. Historiskt ha utbudet dock ökat väldigt snabbt under augusti. Det återstår att se hur stor ökningen blir i år. Andelen bostäder som säljs redan under den första kampanjen har ökat under året.

Mäklarna är optimistiska och räknar med en jämförelsevis stabil bostadsmarknad i Malmöområdet under början av hösten. Vi har fått höga bud redan innan de öppna visningarna vilket gör att andelen av bostäderna som säljs redan innan ordinarie annonserad visning har ökat till ca 20% under sommaren.

Bild: Arkivbild
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in