Nära 2 av 3 kvinnor upplever tystnadskultur kring kvinnohälsa

Av på 2 juli, 2020

En ny undersökning* av Libresse visar att två tredjedelar av kvinnor med erfarenhet av missfall, endometrios, klimakteriet eller fertilitetsfrågor vill prata med andra om sina problem för att klara av att hantera dem. Samtidigt svarar hälften av kvinnorna att de upplever att samhället vill tysta ner deras upplevelser – vilket för många har en negativ påverkan på det mentala välbefinnandet. Nu lanserar Libresse kampanjen #wombstories för att bryta tystnadskulturen.

Undersökningen, som genomfördes i år där totalt 4113 kvinnor deltog, visar att tre av fem (62%) kvinnor upplever att det inte talas om kvinnors hälsa och intima upplevelser öppet. Över hälften (54%) vill tala mer öppet om kvinnors intima upplevelser som missfall, endometrios och klimakteriet. Två av fem (40%) uppger att deras mentala välbefinnande påverkas negativt till följd av att de inte kan dela sina erfarenheter öppet.

Nu lanserar Libresse, som ägs av globala hygien- och hälsobolaget Essity, kampanjen #wombstories; där kvinnohälsorelaterade ämnen som infertilitet, smärta, missfall och klimakterium sätts i fokus. Syftet med kampanjen är att ge plats åt dessa ämnen och skapa ett forum för kvinnor att dela sina upplevelser, utan att vara rädda för att tystas eller förminskas.

– Med #wombstories vill vi en gång för alla bryta tabut kring den vackra, ibland brutala, mänskliga sidan av biologin och fysiologin som kvinnor upplever varje dag. Vi lever in i kvinnors kroppar och känslor för att verkligen kunna representera deras upplevelser – upplevelser som idag ignoreras, förbises och förnekas, säger Jenny Smith, Marketing Manager på Libresse Norden.

I filmerna för #wombstories har Libresse arbetat med Golden Globe-vinnande och Emmy-nominerade regissören, författaren och producenten Nisha Ganatra. Hon skildrar livet ur kvinnokroppens perspektiv och lyfter ämnen som endometrios, menstruation, frivillig barnlöshet, klimakteriet och den ofta turbulenta resan mot att försöka bli gravid.

#wombstories är en global kampanj som består huvudsakligen av filmer och berättelser som kommer sändas i digitala kanaler med start i augusti.

Undersökningens resultat i korthet:

  • Tre av fem (62%) upplever att det inte talas om kvinnors hälsa och intima upplevelser öppet.
  • Två av fem (40%) kvinnor anser att deras mentala välbefinnande påverkas negativt till följd av att de inte kan dela sina erfarenheter öppet.
  • Två tredjedelar (66%) av dem med erfarenhet av missfall, endometrios, klimakteriet eller fertilitetsfrågor säger att det är viktigt att diskutera upplevelsen med andra människor för att hantera dessa problem.
  • Över hälften (54%) av respondenterna önskar tala mer öppet om kvinnors intima upplevelser som missfall, endometrios och klimakteriet.
  • Drygt en tredjedel (37%) av kvinnorna som upplevt ett missfall anser att de inte kunde sörja öppet utan rädsla för att dömas.
  • Hälften (51%) av kvinnorna som inte vill ha barn känner att människor ständigt försöker påverka deras beslut.
  • En tredjedel av kvinnorna som kommit i klimakteriet försökte hålla det hemligt och led i tystnad.
  • Knappt en tredjedel (27%) svarar att de har kunskap om endometrios.
  • Över hälften (57%) håller med om att kvinnor bedöms hårdare än män i diskussioner om sex.

* Undersökningen har genomförts av Ketchum Research and Analytics i februari-april 2020 med 8121 respondenter (4113 kvinnor och 4008 män) i åldern 18 – 55+ i Storbritannien, Frankrike, Italien, Sverige, Ryssland, Kina, Argentina och Mexiko. Av dessa personer var 5 632 föräldrar.

Hälsa | Regionalt
Örebroguiden

Källa: Libresse 

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in