Nära 200 000 svenskar fick sin identitet kapad senaste året

Av på 16 juli, 2021

Det senaste året har 192 000 svenskar fått sin identitet kapad och nästan 2 miljoner utsatts för försök. Bedragarna fokuserar allt mer på att ta över privatpersoners Bank-ID vilket ökat från 0 till hela 9 procent på bara tre år. Det visar mySafety Försäkringars årliga rapport baserad på en Sifo-undersökning om ID-kapningar och bedrägerier.

mySafety har sedan 2014 årligen gett ut ”ID-kapningsrapporten” som bygger på en Sifo-undersökning med över 3 000 respondenter. I takt med den ökade utsattheten har mySafety i år även valt att titta närmre på bedrägerier i stort.

192 000 ID-kapningar, 1,9 miljoner försök

Under det senaste året har 2,4 procent av svenskarna mellan 16 och 79 år, drygt 192 000 personer, fått sin identitet kapad. Antalet försök ligger kvar på en hög nivå med 1,9 miljoner drabbade, eller 24 procent. Det innebär att det året runt genomförs runt fyra försök i minuten. Bland de som uppgett att de blivit ID-kapade är det vanligaste tillvägagångssättet att förövarna köpt saker eller tjänster i den drabbades namn.

– Förra året ökade ID-kapningarna markant jämfört med året innan. Tyvärr är antalet drabbade kvar på samma höga nivå i år och det är oroväckande siffror vi ser. ID-kapningar, liksom många andra bedrägerier, är fortsatt ett riskfritt brott för utövarna. Det kostar nästan inget för brottslingarna att försöka och risken att åka fast är minimal, säger PA Prabert, expert på mySafety Försäkringar.

3,4 miljoner svenskar utsatta för bedrägeriförsök

43 procent av svenskarna mellan 16 och 79 år, närmare 3,4 miljoner personer, uppger att de har blivit utsatta för bedrägeriförsök och i 179 000 fall lyckades bedragarna. Det vanligaste är att individen blir kontaktad via e-post (74 procent), följt av telefon (31 procent), SMS (25 procent) och sociala medier (19 procent).

– Bedrägerier är Sveriges näst vanligaste brott efter skadegörelse och drabbar alla grupper och åldrar i samhället. Det finns inget annat brott vi alla exponeras för lika ofta men ändå tycks det tyvärr ha fortsatt låg prioritet hos polis och andra myndigheter, säger PA Prabert.

Trots att nära hälften av alla svenskar utsatts för bedrägeriförsök är oron för att bli utsatt låg jämfört med andra brott eller olyckor, som brand eller vattenskada. Endast 18 procent är oroliga för att bli utsatta för ett bedrägeri och 53 procent är det inte.

– Det går att skydda sig förebyggande, men de flesta gör det inte och när olyckan väl är framme står individen oftast helt skyddslös. I många fall blir de drabbade av med stora summor och till och med skuldsatta. Ändå verkar många tänka ”det händer inte mig”, säger PA Prabert.

Höginkomsttagare och äldre extra utsatta

Höginkomsttagare och personer med högre utbildning utsätts i högre utsträckning än låginkomsttagare, både vad gäller ID-kapningar och bedrägerier i stort. Bland de med en inkomst under 25 000 kronor per månad uppger 21 procent att de utsatts för försök till ID-kapningar under det senaste året och drygt 1,1 procent att de blivit ID-kapande. Bland de med högst månadsinkomst, över 35 000 kronor, utsattes 27 procent för försök och drygt hela 3,5 procent blev ID-kapade. Även äldre utsätts i högre utsträckning för ID-kapningar.

Hela rapporten ”Bedrägeri- och ID-kapningsrapporten 2021 – 3,4 miljoner svenskar utsatta för Sveriges näst vanligaste brott”finns att ladda ner här.

Fakta ID-kapningar

Så många har ID-kapats det senaste året: 192 000

Antal som utsatts för försök till ID-kapning det senaste året: 24 procent

  • Vanligaste följden vid en ID-kapning:
  • Någon köpte saker/tjänster i mitt namn: 67 %
  • Någon tog pengar från mina konton: 18 %
  • Någon tog över mitt Bank-ID: 9 %
  • Någon tog lån i mitt namn: 9 %

Statistik bedrägerier:

  • Andel svenskar som utsatts för bedrägeriförsök: 43 %
  • Andel svenskar som blivit bedragna: 2,3 %
  • Så tar bedragarna kontakt med sina offer: e-post, 74%. Telefon 31%. SMS, 25%. Sociala medier 19%. Fysiskt brev 4%. Personligen vid fysiskt möte 3%. Videosamtal på mobiltelefon eller dator 2%. Tveksam/vet ej, 2%. Datorspel, 1 %.

Om undersökningen

Rapporten är baserad på en undersökning utförd av Kantar Sifo på uppdrag av mySafety Försäkringar. Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 8-16 maj 2021 och totalt intervjuades 3110 personer i åldern 16–79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: mysafety

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in