Nära 60 miljoner till Region Örebro län för hantering av uppdämda vårdbehov

By on 21 januari, 2022
Arkivbild

Regeringen avsätter nära 2 miljarder kronor till riktade insatser för att omhänderta de uppdämda vårdbehoven som uppstått på grund av den pågående pandemin, Socialstyrelsen får i uppdrag att fördela medlen till regionerna. Av de pengarna går 58 661 631 till Region Örebro län.

– Under pandemin har många patienter fått sina planerade besök och behandlingar uppskjutna. Det är högt prioriterat för regeringen att stötta regionerna att beta av coronaköerna. Sammanlagt avsätts 6 miljarder kronor under 2022 som kan användas till att hantera de uppdämda vårdbehoven, varav dessa nära 2 miljarder som beslutas om nu går till riktade insatser för att hantera coronaköerna, säger socialminister Lena Hallengren.

Pandemin har medfört att hälso- och sjukvården i två år kraftigt påverkats och tvingats ställa om sin verksamhet för att ta hand om svårt sjuka som smittats av coronaviruset och andra akuta och svårt sjuka patienter, framför allt under pandemins tidiga skede. Detta har lett till ett stort uppdämt vårdbehov hos patienter som fått sina undersökningar och behandlingar uppskjutna eller som avstått från att uppsöka vården.

Genom regeringens förslag i budgeten för 2022 avsätts sex miljarder kronor för att hantera coronaköerna. Regeringen har nu beslutat hur nära två av miljarder kronor av dessa medel får användas.

Regionerna får bland annat använda medlen för:

  • mobila team som uppsöker patienter i hemmet,
  • vårdlotsar som hjälper patienter att få vård där ledig kapacitet finns,
  • samarbeten mellan regioner för att gemensamt planera kapacitet och utförande av vård för ett mer effektivt utnyttjande av resurser,
  • att utveckla direktkonsultation, vilket innebär att en specialistläkare kontaktas digitalt redan när patienten träffar sin vårdcentralsläkare. Det kan vara ett effektivt sätt att snabbt hjälpa patienter som behöver träffa specialistläkare.

Socialstyrelsen får i uppdrag att fördela medel till regionerna. Vid genomförandet av insatserna bör särskilt fokus ligga på de grupper som har störst behov av insatser både medicinskt och socioekonomiskt.

Fördelning av 1,99 miljarder kronor efter invånare per region

Region Befolkning Fördelade medel
Blekinge 158 999 30 412 474
Dalarna  288 164 55 118 460
Gotland  60 972 11 662 396
Gävleborg 287 873 55 062 799
Halland 339 903 65 014 818
Jämtland Härjedalen 131 914 25 231 800
Jönköping  366 840 70 167 182
Kalmar 246 989 47 242 728
Kronoberg 203 243 38 875 228
Norrbotten 249 752 47 771 219
Skåne 1 400 973 267 970 580
Stockholm 2 411 859 461 327 417
Sörmland 301 382 57 646 728
Uppsala 394 154 75 391 657
Värmland 283 169 54 163 043
Västerbotten 274 533 52 511 196
Västernorrland 244 223 46 713 662
Västmanland 278 721 53 312 254
Västra Götaland   1 743 304 333 449 813
Örebro 306 688 58 661 631
Östergötland  469 445 89 792 915
Summa 10 443 100 1 997 500 000 kr

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Regeringskansliet

You must be logged in to post a comment Login