Narkotika i Europa växande utmaning

By on 16 juni, 2024

Tillgången till narkotika i Europa är hög. Ett brett utbud av substanser med hög styrka och i nya former, och kombinationer ökar riskerna för skada. Det slår EU:s narkotikamyndighet EMCDDA fast i en ny rapport.

”Europeisk narkotikarapport 2024: Trender och utveckling”, beskriver hur marknaden, användningen och skadorna av narkotika ser ut i Europa. I rapporten konstaterar EMCDDA att starka syntetiska substanser, inklusive syntetiska opioider, nya drogblandningar och förändrade användningsmönster, utgör ett växande hot i Europa.

Det förekommer också att produkter säljs på ett vilseledande sätt vilket riskerar att användarna är omedvetna om vad de använder, vilket i sin tur ökar risken för skador och potentiellt dödliga förgiftningar.

Ny narkotikamyndighet skapas

För att EMCDDA ska få bättre förutsättningar att stärka EU:s beredskap, och hantera nya och växande utmaningar inom narkotikaområdet, så har myndighetens uppdrag reviderats. Den 2 juli kommer EMCDDA därför att omvandlas till Europeiska unionens narkotikamyndighet, EUDA.

Stora risker med blandbruk

EUDA kommer bland annat förbättra övervakningen av blandbruk. I rapporten lyfts också detta upp som en viktig fråga eftersom blandbruk blir vanligare i Europa. Oavsett om det handlar om att använda bensodiazepiner tillsammans med opioider, eller kokain och alkohol, kan blandbruk öka hälsoriskerna och försvåra insatser för att hantera överdoser och behandling.

– Även i Sverige behöver vi veta mer om hur och vilka substanser som används för att kunna vidta mer effektiva insatser. Genom den europeiska webbundersökningen om narkotika som pågår just nu kommer vi att få mer kunskap om olika användningsmönster, säger enhetschef Joakim Strandberg.

Skadeverkningar av kokain

Enligt rapporten får den höga tillgången på kokain i Europa en allt mer negativ inverkan på folkhälsan. Tillgängliga uppgifter tyder på att kokain förekom i omkring en femtedel av de rapporterade dödsfallen i EU till följd av överdoser under 2022.

– I Sverige förekommer inte kokain i lika stor andel av dödsfallen, runt 5 procent 2022, men det behövs en bättre bild av kokainsituationen i Sverige, konstaterar Joakim Strandberg.

En oro är att en brist på heroin, till följd av förbudet att odla och producera opium i Afghanistan, kan leda till ökad användning av starka syntetiska opioider. EMCDDA ser ännu inte några effekter på heroinmarknaden i EU, men i rapporten understryks behovet av att Europa stärker sin beredskap inför eventuella förändringar på marknaden.

Europa
Örebronyheter

Källa: Folkhälsomyndigheten

You must be logged in to post a comment Login