Narkotika skulle skickas från Örebro flygplats

Av på 28 maj, 2021
Foto: Tullverket

Tre män i 30-års åldern misstänks för att ha smugglat sex kilo ecstasy och ketamin från Tyskland till Sverige. Nu åtalas männen för grov narkotikasmuggling gemensamt och i samförstånd vid Värmlands tingsrätt. Två av männen åtalas även för försök till grov narkotikasmuggling ut ur landet. Utredningen visar att narkotikan skulle smugglas vidare med hjälp av ett transportföretag från Sverige till Australien.

– Sverige är vanligtvis ett utpräglat mottagarland när det gäller narkotikasmuggling. I det här fallet misstänks Sverige ha varit transitland och det är mindre vanligt. En förklaring kan vara att de misstänkta ville minska risken för upptäckt eftersom paket från Sverige bedöms som lågriskförsändelser i mottagarlandet, säger Ingela Östmark, enhetschef vid Tullkriminalen Väst.

Tullverkets spanare följde leveransen

Det var vid en tullkontroll i Malmö i februari som tulltjänstemännen fattade misstankar om innehållet i postpaketen. De visade sig innehålla tre kilo ecstasy och tre kilo ketamin som låg väl dolt i förpackningar för vattenreningsprodukter. En åklagare beslutade om en så kallad kontrollerad leverans som innebär att narkotikan i försändelserna byts ut och att Tullverkets spanare följer paketen i syfte att komma åt mottagaren.

Hämtades vid två ställen i Värmland

Enligt Tullverkets spanare hämtades paketen med narkotikan ut av två av männen vid olika utlämningsställen i Värmland. Paketen transporterades därefter till den tredje mannens bostad. Två av männen körde sedan paketen till flygplatsen i Örebro för att med hjälp av ett transportföretag smuggla narkotikan ut ur landet. Om paketen inte stoppats av Tullverkets personal var de misstänktas avsikt att paketen med narkotikan därefter skulle skickas vidare till Australien.

Lokalt
Örebronyheter

Källa: Tullverket

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in