Narkotikasituationen i Kumla kartlagd

Av på 24 mars, 2021
Arkivbild.

Under vintern har LPO Hallsberg genomfört en operation i Kumla för att få en tydligare bild av narkotikasituationen på orten. Något som är till stor hjälp inför det framtida polisarbetet i kommunen.

Det har under vintern varit en stor polisiär närvaro i centrala Kumla med anledning av den aktuella operationen. Till stora delar har det handlat om civilklädd personal som arbetat intensivt med att skapa sig en lägesbild av narkotikahanteringen.

Som ett resultat av arbetet har ett flertal individer kontrollerats och det har upprättats ärenden gällande misstankar om bland annat försök till misshandel samt narkotikabrott i överlåtelsesyfte.

”Det har kanske inte synts så tydligt för alla medborgare med tanke på att det varit mycket civilklädd personal men vi har haft stora resurser ute som gjort ett enormt jobb. Flera av de ärenden som upprättats är pågående förundersökningar medan andra redovisats till åklagare”, säger Roberto Eid Forest som är tillförordnad lokalpolisområdeschef i Hallsberg där Kumla ingår.

Insatsen bedöms som lyckad och är en viktig del i det långsiktiga arbetet som fortsätter gällande narkotikahanteringen i Kumla.

”För vår del har det här varit lyckosamt då vi fått en tydligare bild av vilka olika individer som finns när det kommer till narkotikahandel. Vi har alltid haft fokus på narkotika men det här hjälper oss än mer i vårt fortsatta arbete som inte stannar av bara för att operationen är avslutad”, säger Roberto Eid Forest

Polisen i Kumla jobbar långsiktigt och en del i det hela är att områdespolisverksamheten också har stärkts upp. Samtidigt finns det också en tydlig samverkan med bland annat kommunen genom Effektiv samordning för trygghet (EST), som handlar om att minska och förebygga otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna hända.

Länet
Örebronyheter

Källa: Polisen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in