Närsynthet hos barn kan bromsas effektivt

By on 25 maj, 2023
Bild: Synsam

Närsynthet hos barn kan bromsas effektivt med tidig upptäckt, under den pågående ”Myopia Awareness Week” sätter Synsam extra fokus på barns och ungas närsynthet.

Att upptäcka närsynthet i tid och därmed sätta in rätt behandling möjliggör en snabbare bromsning av tillståndets försämring. Här ger Synsams optiker råd för bättre syn och färre komplikationer med ögonen senare i livet.

Enligt WHO förväntas hälften av världens befolkning vara närsynta år 2050 (1). Närsynthet, även kallat myopi, kan vara ärftligt, men dagens ökade användning av skärmar och minskad utomhusvistelse bidrar också till ökningen av antalet närsynta. Om ett barn har svårt att se på långt håll redan i tidig ålder bör föräldrarna ta det på allvar och agera snabbt.

Ida Malmblad, legitimerad optiker på Synsam med expertis inom barns syn, delar följande råd:

– Misstänker du att ditt barn har synproblem, ta det till en synundersökning så snart som möjligt. Det finns idag specifika glasögon och kontaktlinser som inte bara korrigerar närsyntheten utan även kan bromsa dess försämring (2). Ju tidigare behandling påbörjas och ju mindre närsynthet barnet har, desto större positiv effekt kan dessa glasögon eller kontaktlinser ha.

Närsynthet uppstår när ögat har växt för långt, vilket resulterar i att ljuset inte når gula fläcken på näthinnan och suddig syn uppstår. Det finns specialutvecklade glasen och kontaktlinserna som fungerar som skydd och motverkar ytterligare ögontillväxt, vilket förebygger förvärring av tillståndet (3).

– Studier visar att de specialutvecklade glasen kan bromsa förvärringen av närsynthet hos barn med 67% (3) och kontaktlinserna kan bromsa förvärringen med 59% (4). Dessa resultat är imponerande och har stor betydelse för att motverka den ökande trenden av närsynthet hos barn och unga. Dagens föräldrar hade inte denna möjlighet när de var barn, så nu är det viktigt för oss som optiker att föra ut detta budskap för att hjälpa alla barn tidigt, säger Ida Malmblad.

Visste du att…

Det finns en större risk att bli närsynt som barn om en eller båda föräldrarna är närsynta. Ett av två barn riskerar att bli närsynt om båda föräldrarna är närsynta. Om bara en förälder är närsynt blir det vart tredje barn, medan vart fjärde barn om ingen av föräldrarna är närsynt. Bidragande faktorer är även närarbete, till exempel när man använder datorer eller mobiler men också dålig belysning och en felaktig kroppsställning (5).

Synsam har följande enkla tips i kampen mot närsynthet:

  1. Tänk på din skärmanvändning under dagen. Ju mindre närarbete dina ögon utsätts för, desto bättre.
  2. I den moderna vardagen är det svårt att undvika närarbete med skärmar och böcker, men kom ihåg att hålla koll på att ögonen även får en paus. Tumregeln kallas 20/20/20. Var 20:e minut ska du titta på något på 20 fot (cirka 6 meter) i 20 sekunder. Det hjälper till att avlasta ögonen.
  3. Kom ihåg bra belysning, så att ögonen har de bästa förutsättningarna att se det som är på nära håll.
  4. Sist men inte minst är det viktigt att vistas utomhus, minst 90 minuter per dag. Solljuset har en positiv effekt på ögonen och därmed din syn. Solljuset frigör ämnet dopamin, vilket hjälper till att bromsa ögontillväxten.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Synsam
1. IMPACT OF INCREASING PREVALANCE OF MYOPIA AND HIGH MYOPIA The impact of myopia and high myopia a Report of the Joint World Health Organisation – Brien Holden Vision Institute
2. Chamberlain P, et al. Clinical evaluation of a dual-focus myopia control 1 day soft contact lens – 3-year results BCLA 2017.
3. https://www.essilor.se/vaara-produkter/stellest
4. https://coopervision.se/kontaktlinser/misight-1-day
5. https://coopervision.se/synvard-och-ogonhalsa/childhood-short-sightedness/kan-ditt-barn-vara-narsynt

You must be logged in to post a comment Login