Nästan 40 000 jobb står vakanta – rekordnivåer i flera riksdelar

By on 28 november, 2021

Antalet vakanta jobb fortsatte snabbt uppåt under årets tredje kvartal och närmar sig nu 40 000.

Allra mest akut är situationen i Stockholm som med stor marginal noteras för en ny rekordnivå – men även i riksdelarna övre Norrland och mellersta Norrland redovisar vakansrekord.

– Företagen skriker efter personal samtidigt som arbetslösheten ändå är hög. Det är en illustration av ett dyrt politiskt misslyckande med så väl matchning som rörlighet inom arbetsmarknaden, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare.

Vakanser är ett statistiskt mått som mäter antalet lediga jobb som kan tillträdas omedelbart men som ej blivit tillsatta. Vakanser är därför ett mått på bristen på arbetskraft.

Stockholms Handelskammare har analyserat SCB-data för det tredje kvartalet och funnit att antalet vakanser i Sverige nu uppgår till 39 586. Det är en ökning med 9 procent, motsvarade 3 216 vakanser, från förra kvartalet.

På årsbasis uppgår ökningen till 124 procent, motsvarade 21 909 vakanser, jämfört med motsvarande kvartal 2020.

– Det är en mycket hög nivå som dessutom spänner över många olika sektorer. Det är inte sunt att vi år efter år ser detta. Företag vill anställa, så att det inte går orsakar ett ofantligt svinn i produktivitet och tillväxt och försämrar den svenska omstarten efter pandemin, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Sammantaget 44 procent av de redovisade vakanserna kan relateras till Stockholms län som noteras för en ny rekordnotering med sammantaget 17 437 vakanser.

I likhet med Stockholm så noteras även Övre Norrland (1 752) och Mellersta Norrland (1 531) för historiska toppnoteringar under 2021 kvartal 3. Vakansgraden, den relativa arbetskraftsbristen, har också ökat markant de senaste kvartalen.

Stockholms län är region i Sverige som har högst relativ arbetskraftsbrist i näringslivet, 1,7. Det betyder att det nästan finns två vakanta tjänster per 100 anställda i Stockholms näringsliv.

Motsvarande siffra är 1,3 i övre Norrland och 1,2 i mellersta Norrland.

Bland sektorerna sticker informations- och kommunikationsföretag och företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik ut och båda dessa kategorier noteras för 16 procent av de totala vakanserna.

Stockholms Handelskammare menar att de höga vakanstalen vittnar om ett politiskt misslyckande när det gäller kompetensförsörjning och matchning mot den efterfrågan som finns hos arbetsgivarna.

En annan viktig faktor är den allt mer otillgängliga bostadsmarknaden som försvårar flyttar och rörlighet mellan städer och jobb.

– Politiken måste sätta ner foten och ta kraftfulla omtag med bostadsmarknaden så kompetens utifrån kan komma in eller så måste man satsa betydligt hårdare på att de som i dag står arbetslösa faktiskt kan matchas mot lediga jobb. Helst bör man göra båda sakerna samtidigt, men just nu gör man ju tyvärr varken det ena eller det andra och beklagligt nog tillåts problemet växa och bromsa näringslivet och samhällsekonomin, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Stockholms Handelskammare

You must be logged in to post a comment Login