Nästan 450 behöriga förskollärare saknas i Örebro kommun

By on 13 maj, 2022
Arkivbild

För att förskolorna ska klara sitt uppdrag borde minst 70 procent av förskollärarna ha förskollärarexamen. Men i Örebro kommun är bara 41 procent behöriga, visar ny statistik från Skolverket. Utvecklingen går dessutom åt fel håll.

Förra året fanns det motsvarande 1 538 heltidstjänster i förskolorna i Örebro kommun. 631 av dessa – 41 procent – innehades av personer med förskollärarexamen.

– En förskola i särklass kräver betydligt fler legitimerade förskollärare. En ambitionsnivå på 70 procent förskollärare är både rimlig och nödvändig för att öka kvaliteten och förbättra arbetsmiljön, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

Nästan samtliga landets kommuner ligger långt under den här nivån. För att komma upp i 70 procents behörighet skulle förskolorna i Örebro kommun behöva fylla upp 446 heltidstjänster med utbildade förskollärare.

– Det är pinsamt för Sverige att den personalgrupp som ökar mest är de som helt saknar utbildning för att arbeta med barn. Bristen på utbildade förskollärare får stora konsekvenser för barns tidiga och fortsatta lärande, säger Johanna Jaara Åstrand.

Både kommunala och fristående förskolor ligger under målnivån om 70 procents behörighet i Örebro kommun, men andelen personal med förskollärarexamen är lägre i fristående förskolor (28 procent, jämfört med 43 procent i kommunala).

Stora regionala skillnader

De regionala skillnaderna är stora inom Örebro län. Behörigheten i förskolan varierar mellan 30 procent i Hällefors och 64 procent i Degerfors. Det finns med andra ord inga kommuner i länet som når 70 procents behörighet.

Bland Örebros grannkommuner sticker Hallsberg ut med betydligt högre i behörighet – 59 procent, jämfört med Örebros 41 procent.

– Det är oacceptabelt med så här stora skillnader mellan kommuner och förskolor. Alla barn har, oavsett var de bor, rätt till den trygghet, kunskap och utveckling som legitimerade förskollärare ger, säger Johanna Jaara Åstrand.

I hela landet hade 40 procent av alla förskollärare förskollärarexamen förra året. Andelen har legat på ungefär samma nivå i flera år och om något minskat något. I Örebro kommun är det i dag lägre behörighet i förskolan än 2014 (48 procent då, 41 procent nu).

– Såväl staten som kommunerna måste investera mera i landets förskolor, så att fler vill bli och fortsätta vara förskollärare, säger Johanna Jaara Åstrand.

Enligt en ny rapport från Lärarförbundet som släpps idag svarar nästan hälften av skolledarna att de behövt anställa outbildad personal för att de inte funnits behöriga förskollärare att anställa.

Behörighet i förskolan Örebros kommuner – från högst till lägst

Kommun Antal tjänster totalt Andel med förskollärarexamen Behöriga tjänster som saknas*
Degerfors 82 64 % 5
Hallsberg 164 59 % 18
Ljusnarsberg 23 52 % 4
Nora 96 46 % 23
Laxå 48 45 % 12
Karlskoga 273 42 % 76
Kumla 219 42 % 61
Lekeberg 93 42 % 26
Örebro 1 538 41 % 446
Lindesberg 242 39 % 75
Askersund 96 37 % 32
Hällefors 65 30 % 26
*) För att kommunen ska nå 70 procents behörighet.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Lärarförbundet
Metod
Alla statistikuppgifter kommer från Skolverket och avser år 2021.
Behörighet definieras som andelen av alla heltidstjänster i förskolan som innehas av personer med förskollärarexamen.

You must be logged in to post a comment Login