Nästan var fjärde örebroare saknar brandkunskap

By on 5 december, 2022
Arkivbild

Nästan var fjärde örebroare saknar brandkunskap, okunskapen särskilt hög bland barn. Varje år inträffar omkring 1 000 bostadsbränder i Örebro län men trots det saknar nästan var fjärde örebroare (23 %) tillräcklig kunskap om vad de ska göra när det brinner.

Särskilt anmärkningsvärt är att 40 procent av föräldrarna i länet inte tror att deras barn vet vad de ska göra om det börjar brinna, samtidigt har bara 52 procent av dem förklarat detta för sina barn. Det visar en ny undersökning från Verisure och Kantar Sifo.  

December är årets mest brandintensiva månad i landet och under förra året omkom 82 svenskar i bränder. I den nya rapporten Svenskarna & Trygghet framkommer det att kunskapen om hur man ska agera vid brand är låg, nästan var fjärde Örebroare (23 %) vet inte vad de ska göra om det börjar brinna hemma.

Mest osäkra i länet är kvinnor där bara 75 procent säger sig ha tillräcklig kunskap, jämfört med 81 procent av männen.  

Av de tillfrågade med barn i hushållet uppger bara hälften av föräldrarna i Örebro (48 %) att de tror att deras barn vet vad de ska göra om det börjar brinna hemma – men trots detta har 44 procent av dem aldrig förklarat för sina barn hur de ska agera.   

– Att så många örebroare saknar kunskap och att dessutom så många föräldrar inte pratar med sina barn om vad de ska göra om det börjar brinna hemma är minst sagt oroande. En bostadsbrand kan snabbt förvandlas till en mardröm men genom att ha rätt brandskydd hemma och öva på hur man ska agera kan man minska risken för att det värsta inträffar, säger Fredrik Ringborg, brandskyddsexpert på Verisure.  

– Vi vet att tid är avgörande vid brand för att minimera skador på människor och bostäder och det är därför alla hem bör vara utrustade med fungerande brandvarnare eller uppkopplade brandlarm i åtminstone varje sovrum. Fördelen med det uppkopplade brandlarmet är att en larmcentral uppmärksammas och kan agera direkt när larmet går, även när du ligger och sover eller inte är hemma, säger Fredrik Ringborg, brandskyddsexpert på Verisure.  

Undersökningen visar även att knappt en fjärdedel av invånarna i Örebro län (23 %) oroar sig för att det ska börja brinna i hemmet men oron skiljer sig mycket mellan kön.  Kvinnor oroar sig mest (28 %) jämfört med 17 procent av männen i länet.  

Svenskarna & Trygghet i korthet – Örebro 

  • Om det skulle börja brinna anger 78 procent av de boende i Örebro län att de vet hur de ska agera.  
  • Samtidigt har endast 70 procent en plan för hur de ska ta sig ut om det brinner, vilket är lägre i jämförelse med riket som helhet (77 %).  
  • 23 procent av de boende i Örebro län är oroliga för brand i hemmet och 16 procent har någon gång drabbats av en brandincident.  
  • Åtta procent har vid minst ett tillfälle glömt att släcka levande ljus när de lämnat hemmet och hälften (51 %) har haft på diskmaskinen på natten. Hela 89 procent har laddat telefon eller surfplatta på natten.  
  •  83 procent uppger att de skulle ingripa vid en brand hos sin granne, medan 70 procent tror att deras grannar skulle hjälpa dem i samma situation. 85 procent anser sig ha en god relation med sina grannar.  

Brandskyddsexperten: Så pratar du med ditt barn om brandsäkerhet 

–  Prata om eld och brand! Gör det vid flera tillfällen och lite varje gång så blir det lättare för barnet att förstå. Förklara att man inte ska leka med eld. Skulle något hända så ska man alltid berätta för en vuxen – på direkten.

–  Förklara hur brandvarnaren fungerar. Förklara att den larmar om den kan känna ”lukten” av rök och om den larmar ska man gå ut direkt och stanna kvar där. En liten brand kan snabbt bli stor så brandvarnare är bra för att upptäcka en brand snabbt.

–  Förklara att röken är farlig. Göm dig inte, ropa på hjälp i stället. Kryp på golvet för att komma undan röken. Öva med barnen så minns barnet bättre.

–  Gå igenom vilken väg ni ska gå ut om det brinner och var ni ska samlas. Det är viktigt så att ni hittar varandra om det är stressigt och rökigt.

–  Om man ser en brand och har en telefon ska man ringa 112 direkt (memorera numret genom mun-näsa-ögon-metoden – en mun, en näsa, två ögon). Öva på att ringa med barnen och vad man ska säga.

–  Om ditt barn är äldre – berätta var brandsläckare och brandfilt finns och hur de fungerar.  

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Verisure
Om undersökningen 
Svenskarna & Trygghet är en rapport som tagits fram av Verisure och Kantar Sifo. Rapporten är baserad på en undersökning bland ett slumpmässigt och representativt urval av personer i åldern 18–74 år som bor i eget hushåll. Totalt har 4 200 intervjuer genomförts mellan den 12 och 26 oktober 2022. 

You must be logged in to post a comment Login