Nationell konferens på USÖ: Må bra i skiftarbetet – om sömn, mat och stress

Av på 30 september, 2013

I takt med att 24-timmarssamhället växer fram har antalet som arbetar oregelbundet över dygnet och veckan fördubblats sedan 1975. Idag arbetar nästan var fjärde anställd skift, viket hör till de högsta nivåerna inom EU, förklarar Anne-Marie Porat, miljösköterska på Arbets- och miljömedicinska kliniken på USÖ.

Flera forskare har varnat för att den här utvecklingen kan leda till ohälsa och att risken för flera kroniska sjukdomar som diabetes, kranskärlsjukdom och bröstcancer ökar.

Onsdag den 2 oktober ordnar Arbets- och miljömedicinska kliniken på USÖ en nationell konferens: ”Att må bra i skiftarbetet – om sömn, mat och stress.”

– Det finns saker vi kan göra för att minimera hälsoriskerna. Under dagen får vi veta mer om hur ska vi sova, äta och leva för att må så bra som möjligt.

Fem föreläsare medverkar under dagen
•Den danske forskaren Johnni Hansen föreläser om sambandet mellan nattarbete och bröstcancer.
•Professor Maria Lennernäs föreläser om konsten att äta rätt under skiftarbete.
•Psykologen Pierre Mood kommer tala om vikten av en bra schemaläggning för att få en maximal återhämtning, hur ska vi schemalägga våra arbetstider för att må så bra som möjligt?
•Sömn- och stressforskaren Göran Kecklund föreläser om sambandet mellan skiftarbete, stress och sömn. Vilka konsekvenser får störd sömn för hälsa och säkerhet?
•Slutligen talar Kerstin Norman som är arbetsmiljöstrateg på Örebro läns landsting om hur vi kan förbättra arbetsmiljön inom vården och stötta våra medarbetare.

Totalt är 200 personer anmälda till konferensen. Moderator är den kände radioprofilen Tomas Jennebo,

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in