Nationell kris, det dödliga våldet – ett unikt kunskapsbidrag från flickor

Av på 11 maj, 2021

Unga som lever i och nära det dödliga våldet får sällan komma till tals, framförallt inte flickor. Den 10 maj släpper Flickaplattformen rapporten Flickaråd Nationell kris, det dödliga våldet, där flickor som lever i våldets epicentrum placerar våldet och dess konsekvenser i sina liv, bland sina familjer, i sina hemorter och i högsta grad det svenska samhället som vi alla är en del av.

De experter som deltagit i Flickaråd Nationell kris, det dödliga våldet vittnar om att de dagligen vaknar upp med känslor av rädsla, oro och ångest. De berättar också om hur våldet leder till att de står över fritidsaktiviteter, arbetsmöjligheter och direkt påverkar hur de rör sig i sina egna områden.

– Varje Flickaråd som vi anordnar är viktigt, men aldrig tidigare har vi fått ta del av en så djup sorg, saknad och kärlek. Det arbete som flickaexperterna har bidragit med är ett unikt kunskapsbidrag och ett vittnesmål om hur flickor påverkas till följd av våldet, säger Sara Själander, projektledare på Flickaplattformen.

I rapporten vittnar flickor om hur de lever mitt i en konstant och kollektiv sorg. Även om man inte är direkt drabbad lever flickor mitt i våldet och med konsekvenser såsom hopplöshet, utanförskap, sorg och trauma.

– Men varför ska jag ens behöva hantera dessa känslor, ta del av konsekvenserna? Känns hopplöst att vara med i konsekvenserna kollektivt, jag känner alltid sorgen hos samhället i mig även om jag inte känner personen som dött för dras alltid till att det lika gärna kunde varit min bror.” säger Warda Abdalla, 18 år, expert i Flickaråd Nationell kris, det dödliga våldet.

I rapporten ser vi tydligt vad effekterna blir när samhället avhumaniserar offren i det dödliga våldet och reducerar dem till gängkriminella eller gangsters. Flickaexperterna menar att samhället glömmer bort att offren är någons syskon, barn, partner och vän, vilket gör att de ständigt måste påminna om att de kollektivt genomgår trauma och sorg i kölvattnet av ett dåd. I och med det försvårar samhället både individens och kollektivets sorge- och bearbetningsprocess, något experterna lyfter som en direkt orsak till deras känsla av utanförskap och hopplöshet.

– Våldet i orten är en effekt av utanförskap, exkludering och ojämlikhet. När man inte känner sig som en del av samhället skapas ett parallellt samhälle där man skapar sina egna normer, säger en anonym flickaexpert från Flickaråd Nationell kris, det dödliga våldet.

Avhumaniseringen osynliggör de som drabbas av våldets konsekvenser. Samhället blundar för hur våldet splittrar familjer, traumatiserar syskon, föräldrar och vänner samt påverkar hela samhällen och de människor som lever i och runt de postkoder som drabbas. Det blir en kollektiv bestraffning anser flickaexperterna.

– Våra flickaexperter vittnar om att myndigheter misslyckas i sitt förebyggande arbete och de upplever att närvaron av insatser är näst intill obefintlig. De beskriver också ett lågt förtroende för samhället och dess representanter och berättar om upplevelser av rasism och förföljelse i kontakt med myndigheter. Våra experter visar varför och hur samhällets insatser inte når fram, säger Liinu Diaz Rämö, ordförande för Flickaplattformen.

Nu, den 10 maj, släpper Flickaplattformen rapporten Flickaråd Nationell kris, det dödliga våldet. Rapporten är ett unikt kunskapsbidrag och ett vittnesmål om hur flickor påverkas till följd av våldet.

*flicka: vår flickadefinition: När vi använder ordet flicka så menar vi alla som identifierar sig som flicka. Vi väljer att endast i undantagsfall begränsa oss och utgå från det juridiska könet i hur vi ser på kategorin “flickor”. På grund av åldersmaktsordningen anser vi att det inte går att endast prata om flickor* ur juridisk mening. Vår målgrupp har ofta inte möjligheten att kunna korrigera sitt juridiska kön, då de flesta är minderåriga. Det i sin tur gör att när vi pratar om flickarelaterade frågor så behöver vi lyfta unga personer med transerfarenhet och unga icke-binära, då dessa omfattas av våra frågor eller ur juridisk synpunkt könas som “flickor”.

Om Flickaplattformen

Flickaplattformen är en medlemsförening och nätverk för ett trettiotal ideella föreningar som arbetar med att förbättra och stärka flickors, unga personer med transerfarenhet och unga icke-binäras position i samhället. Flickaplattformen arbetar för ett samhälle fritt från förtryck och diskriminering. Vi driver opinion, anordnar Flickaråd för unga, driver nätverk och synliggör flickors perspektiv i Sverige.

Syftet med Flickaplattformens Flickaråd är att etablera ett dialog och påverkansforum där flickor* blir ägande och bärande i frågor som rör dem och deras liv. Tillsammans med flickor*, organisationer som arbetar för flickors rättigheter och möjligheter, myndigheter och makthavare arbetar vi för en samskapande process, där flickor* är de som äger frågan och får sätta agendan för diskussionen.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Flickaplattformen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in