Nationell samordning för skolgång fri från rasism behövs

By on 4 juli, 2018
Skolan är inte värdeneutral och ska inte vara det heller. Tvärtom är den en av våra främsta arenor i att förebygga olika former av hatbrott och skolans personal har en stor betydelse i detta arbete. Men de måste få rätt förutsättningar och kunskap. Därför efterfrågar Teskedsorden en nationell samordning för att främja skolans demokratiska värdegrund.

”En gång i nian när jag spottade i en sopkorg, och min vaktmästare ifrågasatte mig och sa ’ska du sprida ebola?’ Han stod där och drog n-ordet, vilket verkade vara en normal grej för honom, att göra det med elever.” – Elev 17 år.

Det senaste året har Teskedsorden utvecklat Sveriges första app mot rasism – Reality Check – och intervjuat ungdomar som har blivit utsatta för rasism i skolan. Ungdomarnas vittnesmål utgör med stöd av statistik från bland annat BRÅ och DO grunden för en nulägesbild om elevers utsatthet i skolan, ”Ett förlåt räcker inte. Rasism och främlingsfientlighet i skolan – en nulägesbild med förslag till åtgärder”, som finns att ta del av på Teskedsordens hemsida.

Elever vittnar om att rasism bland elever och lärare är vanligt, samtidigt som skolpersonal sällan vidtar åtgärder. Ofta får eleverna själva hantera följderna av den skada som kränkningen resulterar i. Den som drabbas får en ursäkt – ett förlåt – utan att frågan följs upp och det räcker inte.

Skolan och alla de som jobbar inom skolväsendet är värdefulla nyckelspelare i arbetet mot rasism. Men de måste få de rätta förutsättningarna för att kunna spela denna viktiga roll, säger Camilla Nagler, Teskedsordens generalsekreterare.

 Teskedsorden vill:

  • Att skolans värdegrund och demokratiska uppdrag blir tydligare för skolans huvudmän, rektorer, personal och elever.
    Att rutiner för kränkande behandling till följd av exempelvis rasism efterföljs.
  • Att all skolpersonal måste få möjlighet att lära sig att upptäcka och hantera rasism på skolan.
  • Att rektorer och huvudmän måste ha rutiner för hantering av skolpersonal som diskriminerar eller uttalar sig rasistiskt.
  • Att varje elev som har blivit utsatt för rasism i skolan ska få ett värdigt bemötande och stöd från skolväsendet. 

Om appen Reality Check
Appen finns att ladda ner kostnadsfritt från AppStore och Google Play och riktar sig till elever i åldrarna 13 till 19 år. Syftet är att skapa kunskap om rasism och hur vi kan motverka den.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login