Nationell strategi för idrottsmiljöer föreslås

Av på 17 mars, 2021
Arkivbild.

Kunskapsnivån om anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid behöver samlas och spridas och regeringen föreslås ta fram en nationell strategi för platser som används för idrott och rörelse. Idag har ingen det samlade ansvaret. Det visar en utredning från Boverket.

Regeringen gav i oktober 2020 Boverket i uppdrag att ta fram förslag på hur kunskap om anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid kan utvecklas, samlas och förmedlas. Den 1 mars 2021 presenterade Boverket utredningen som pekar på att det saknas en samlad kunskap vad gäller planering och utformning av nya platser och föreslår därtill att regeringen tar fram en strategi för aktiverande miljöer som en grund för ett fortsatt arbete.

– Idrotten behöver plats att vara på och idrottsytor är en investering för kommunen, för en bättre folkhälsa och för ett bra samhälle. Det är självklart viktigt att idrottsytor planeras och byggs på rätt sätt och att samlad kunskap skapar potential att stödja kommuner och andra aktörer för att planering och byggen ska bli bra och användas av så många som möjligt. Boverkets utredning behöver nu leda till handling av regeringen, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Boverket konstaterar att kunskapen kring idrottsytor idag är spridd och att det inte finns någon aktör som har det samlade ansvaret att öka kunskapen inom dessa frågor.

– Platser för idrott och rörelse har möjlighet att bidra till att knyta ihop en stadsdel eller ett kvarter. Med rätt utformning kan föreningar både driva en idrottslig och social verksamhet. För att lyckas behövs goda exempel, rådgivning och nya idéer för att skapa moderna platser för framtidens behov, säger Jonnie Nordensky, ansvarig för anläggningsfrågor på Riksidrottsförbundet.

Boverket föreslår att regeringen tar fram en strategi för aktiverande miljöer som en grund för ett fortsatt arbete. Syftet med en strategi är ta fram kunskap och kompetens för bättre genomförande och förvaltning av anläggningar och utemiljöer. Boverket menar att en sådan strategi kan tänkas innehålla följande arbetsområden:

  • Ett forum för Miljöer för idrott och fritid.
  • Kunskapsplattform.
  • Framtagande av kunskap inom de utpekade områdena genom utdelning av uppdrag

– Vi välkomnar en nationell strategi. Flera organisationer kämpar tillsammans med denna fråga som är avgörande och påverkar alla i vårt samhälle och Riksidrottsförbundet har drivit på för att nationell samordning då vet att det påverkar alla i vårt samhälle. Smartare lösningar för idrott och rörelse bidrar till en bättre folkhälsa och gör Sverige starkare, säger Björn Eriksson.

Sport | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Riksidrottsförbundet

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in