Nationella kommittén som ska skydda försöksdjur har fått ny sammansättning

By on 1 juni, 2019
Foto: Klara Ferngren

Jordbruksverket har förändrat sammansättningen på den nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Tisdagen den 28 maj träffas kommittén på Jordbruksverket i Jönköping.

Anledningen till att sammansättningen på kommittén förändrats är att Jordbruksverket, som fortsätter att ansvara för ordförandeposten i kommittén, sett att kompetensen inom kommittén behövt breddas.

– Kompetensen om hur djurförsök ska kunna ersättas, minskas eller förfinas finns utanför Jordbruksverkets väggar. Därför är det viktigt att vi fått in fler personer från forskarbranschen i den nationella kommittén. Sveriges 3R-centers personal är anställd av Jordbruksverket men verksamheten styrs av den nationella kommittén. Att ha en extern styrgrupp för centret behövs för att verksamheten ska bli värdefull för utvecklingen, säger Håkan Henrikson som är kommitténs ordförande.

Sammansättning på den nationella kommittén:

 • Håkan Henriksson, Jordbruksverket, ordinarie ordförande
 • Anders Forslid, Lunds universitet, förste vice ordförande
 • Staffan Persson, Djurens Rätt, andre vice ordförande
 • Elin Törnqvist, Karolinska Institutet, ledamot
 • Karin Gabrielsson Morton, Forska utan djurförsök, ledamot
 • Katarina Cvek Hopkins, SLU, ledamot
 • Erika Roman, Uppsala universitet, ledamot
 • Leif Carlsson, Umeå universitet, ledamot
 • Gunnar Cedersund, Linköpings universitet, ledamot
 • Viveka Hillegaart, SCAW, ledamot

Till den nationella kommittén finns även personliga ersättare. Ersättarna arbetar aktivt med att stödja både kommittén och Sveriges 3R-center i projekt och utgör en viktig del i organisationen runt den nationella kommittén.

 • Anna Sandstedt, Jordbruksverket
 • Kristina Fant, RISE
 • Elin Nyman, Linköpings universitet
 • Mats Sjökvist, SCAW
 • Madeleine Le Greves, Uppsala universitet
 • Michael Axelsson, Göteborgs universitet
 • Lotte Martoft, Astra Zeneca

Mer information
Riksdagen beslutade i slutet av 2016 att ge Jordbruksverket resurser för att inrätta ett kompetenscenter för 3R-frågor. Centret ska vara verkställande organ till den nationella kommittén. Den nationella kommittén utgör styrgrupp för 3R-centret. Kommitténs uppdrag är att prioritera 3R-centrets arbete samt att besluta om vilka råd och rekommendationer som 3R-centret ska ge. 3R står för:

 • Replace – Att ersätta en forskningsmetod med levande djur med en alternativ forskningsmetod utan levande djur, men som ger motsvarande information.
 • Reduce – Att minska antalet djur i försök än vad som tidigare varit möjligt för att få en viss mängd information eller att får mer information än tidigare från ett och samma djur.
 • Refine – Att arbeta för att minimera smärta eller lidande eller att öka välfärden för djur i försök.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login