Naturresurser kan driva på Afrikas ekonomiska förändring.

Av på 2 juni, 2013

– Hållbar utveckling vilar på ökad ekonomisk mångfald och investeringar i humankaptial.

Afrikas tillgångar inom jordbruk, gruvindustri och energi kan stimulera kontinentens ekonomiska tillväxt och bana väg för ett genombrott också inom mänsklig utveckling. Det framgår av rapporten ”African Economic Outlook 2013”, som nyligen presenterades i Marrakesh.

Den årliga rapporten tas fram av African Development Bank (AfDB), OECD Development Center, Economic Commission for Africa (ECA) och FN:s utvecklingsprogram UNDP. Kontinentens ekonomiska prognoser för 2013 och 2014 ser lovande ut och bekräftar att Afrika haft en hälsosam återhämtning från såväl interna som externa påfrestningar. Enligt rapporten beräknas Afrikas ekonomi växa med 4,8% under 2013 för att öka till 5,3% under 2014.

Rapporten visar dock att tillväxten inte följts av tillräcklig fattigdomsminskning och minskad arbetslöshet. I vissa länder har den ekonomiska ojämlikheten till och med ökat samtidigt som nivån på både hälsa och utbildning försämrats.

Enligt rapporten är det nu ”dags att öka tempot för ekonomisk förändring så att afrikanska ekonomier blir mer konkurrenskraftiga och skapar fler jobb” samtidigt som rapporten medger att det krävs mer ekonomiska resurser för detta. Enligt rapporten måste afrikanska länder ta bättre vara på sina naturtillgångar för att öka tillväxttaken och samtidigt säkerställa att den kommer vanliga afrikaner till del.

“Tillväxt räcker inte”, säger Mario Pezzini, chef på OECD Development Centre. “Afrikanska länder måste också se till att naturresurserna omvandlas till jobb samt optimera sina intäkter genom ’smart’ beskattning. Dessutom måste man hjälpa investerare och andra att göra det bästa av dessa samband.”

Fyra huvudområden
Enligt rapporten krävs insatser på fyra huvudområden för att uppnå detta. Först och främst måste de afrikanska länderna skapa de rätta förhållandena för att en transformativ förändring ska ske, detta innefattar förbättrad infrastruktur och utbildning samt skapandet av större och mer konkurrenskraftiga marknader. ”Tillträde till marknader är grundläggande för en strukturell förändring baserat på naturtillgångar: regional integration, bättre tillgång till marknader med stora samarbetspartners kan öppna upp fler möjligheter för alla,” säger Emmanuel Nnadozie, från Economic Commission for Africa.

För det andra kräver bassektorerna sund landhantering, balanserade och effektiva skattesystem samt rätt mekanismer och incitament för att skapa fler källor för tillväxt. Inom exempelvis jordbrukssektorn är transporter, gödningsmedel och mer resistent utsäde förutsättningar för en ökad produktion. Afrika har 24 procent av världens jordbruksland men står endast för 9 procent av produktionen.

För det tredje måste regeringar och investerare säkerställa att inkomsterna från naturtillgångar och utvinningsindustrier också tillfaller samhället. Exempelvis kan intäkterna investeras i människors kapacitet att få anställning i nya sektorer.

Slutligen argumenterar rapporten för att afrikanska länder aktivt kan främja förändring och ekonomisk mångfald genom att skapa möjligheter till utveckling inom energi-, transport- och kommunkationssektorerna. Stabila och transperanta budgetar är nyckeln till detta.

“Tiden är inne”, säger Mthuli Ncube, chefsekonom och vice ordförande för African Development Bank (AfDB), “Efter tio år av ökad stabilitet, sund makroekonomisk politik och blomstrande handel har tillväxten gjort afrikanska stater friare än någonsin tidigare att välja sin egen utvecklingsväg och implementera en än mer aktiv politik för grundläggande ekonomisk förändring.”

En positiv cirkel för utveckling och tillväxt
I slutändan handlar förändringen om att ge möjligheter för människor att hitta jobb, starta företag samt att investera i hälsa, utbildning och matsäkerhet. Detta kan i sin tur leda till ökad mänsklig utveckling för alla – också för de mest utsatta – samt påskynda takten för den ekonomiska förändringen. Därmed skapas en positiv cirkel av tillväxt och utveckling.

“Bland många andra fördelar så kan mänsklig utveckling också påskynda Afrikas strukturella omvandling – genom att öka både innovationstakten och användandet av ny teknologi,” säger Pedro Conceição, chefsekonom på UNDP:s Regional Bureau for Afrika. “För att detta ska ske måste mer uppmärksamhet riktas mot att förbättra tillgången till och kvalitén på utbildning och hälsosystem, att omvandla jordbruket samt att främja jobbskapande insatser – allt för att minska inkomstklyftorna.”

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in