Nedåtgående utsläppstrend bruten – här är de största utsläpparna

By on 9 april, 2022
Arkivbild

Efter några års nedåtgående trend, så har industriutsläppen av växthusgaser i Örebro län vänt upp igen.

Örebroindustrierna släppte ut växthusgaser motsvarande omkring 207 000 ton koldioxid under år 2021.

Det är 46 procent mer än året innan.

Den enskilt största utsläpparen i Örebro län var E.ON Värme Sverige, med Åbyverket och ytterligare tre anläggningar. Anläggningarna stod ensamma för omkring två femtedelar av länets samlade utsläpp av växthusgaser. Deras utsläpp är större än året innan.

De tio största utsläpparna i Örebro län (ton CO₂-ekvivalenter)
Anläggning Ägare Utsläpp Sektor
Åbyverket E.ON Värme Sverige 81 721 El och fjärrvärme
Degerfors Outokumpu Stainless 33 506 Järn- och stålindustri
Karlskoga Kraftvärmeverk Karlskoga Kraftvärmeverk 32 286 El och fjärrvärme
Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk 22 069 Pappers- och massaindustri samt tryckerier
BillerudKorsnäs Frövi BillerudKorsnäs Skog & Industri 16 453 Pappers- och massaindustri samt tryckerier
Ovako Sweden, Hällefors Ovako Sweden 13 829 Järn- och stålindustri
Hasselfors PC Adven Energilösningar 2 455 El och fjärrvärme
Skogsrundan Karlskoga Kraftvärmeverk 1 205 El och fjärrvärme
Kumla HVC E.ON Värme Sverige 1 172 El och fjärrvärme
Hallsbergs HVC E.ON Värme Sverige 959 El och fjärrvärme

.

Kraftig ökning i landet som helhet

Industrins utsläpp står för omkring en tredjedel av de växthusgasutsläpp som sker i Sverige (de så kallade territoriella utsläppen). Landets industriutsläpp har sakta minskat de senaste decennierna, från en topp i mitten av 1990-talet, men minskningen har varit långsam, med undantag för en kraftig nergång till följd av covid 19-pandemin 2020.

Under fjolåret studsade utsläppen tillbaka, och är nu nästan lika höga som före pandemin igen.

– När vi pratat med branscherna berättar de att de återgått till normal produktionen efter pandemin, berättar Roman Hackl, klimatanalytiker på Naturvårdsverket.

– En speciell effekt är också att utsläppen från el- och fjärrvärme ökat: Det var ett kallt år, så det var ett stort värmebehov. Samtidigt gjorde det höga elpriset det attraktivt att producera mer el och då tappar man i värmeproduktion, och har fått gå över till fossilt bränsle på en del håll.

Sett till den långsiktiga, sakta nedåtgående trenden, är kurvan fortfarande för flack för att svara upp mot klimatmålen. Nu ökar dock priserna på utsläppsrätter snabbt – under 2021 med en fördubbling – och möjligen har nu priset på att släppa ut växthusgaser nu nått en nivå när det påverkar omställningstakten i Sverige.

– De indikationer vi får från branschen är att priset nu är på en tillräckligt hög nivå för att det ska börja bli lönsamt att producera fossilfritt stål till exempel. Framöver blir det nu viktigt för företagen att få en långsiktig prisbild, för att våga göra stora investeringar, säger Roman Hackl.

De största utsläppen i Sverige kommer från stålindustrin, och den största utsläpparen i hela landet är liksom tidigare år SSAB, med sitt stora stålverk i Luleå, följda av oljebolaget Preems raffinaderier och cementtillverkaren Cementas fabriker.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Newsworthy
På www.newsworthy.se/koldioxidbudget kan du läsa mer om hur stora utsläppsminskningar som krävs för att nå de klimatmålet, för exempelvis Örebro län.

You must be logged in to post a comment Login