Nedgång i nyregistreringssiffrorna

By on 6 juni, 2023
Bild: Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund

Maj månads registreringssiffror visar på en minskning för både husvagnar och husbilar, även om tappet på husbilar i maj inte var lika stort.

– Vi hör från våra medlemsföretag över hela landet att efterfrågan på nya fordon har minskat, säger Per Nilsson, Ordförande i Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund och fortsätter;

– Det finns en allmän oro över stigande konsumentpriser och räntehöjningar som gör att vissa kunder nu avvaktar investeringar i nya fordon.

Intresset för mobilt boende är dock fortsatt stort och återförsäljarna vittnar om många besökare som är och tittar på produkterna. Försäljningen av begagnade fordon uppges ligga kvar på oförändrade nivåer.

– Vår bransch påverkas såklart som alla andra branschen av den åtstramning av ekonomin som skett på grund av inflation och kriget i Ukraina, avslutar Per Nilsson.

Husvagnsregistreringar för maj 2023

Under maj månad 2023 registrerades 337 husvagnar. (Motsvarande månad året dessförinnan registrerades 543.) Hittills under 2023 betyder det 945 registrerade husvagnar mot 1 594 under samma period 2022. I procent innebär detta en minskning med 40,71 %.

Husbilsregistreringar för maj 2023

Maj månads husbilsregistreringar visar 399, medan det i maj föregående år registrerades 474 husbilar. Hittills under kalenderåret 2023 har det totalt registrerats 1 192 husbilar, medan det under motsvarande period 2022 registrerades 1 590. I procent innebär detta en minskning med 25,03 % för år 2023.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund

You must be logged in to post a comment Login