Nedgången i antal konkurser bruten

Av på 17 januari, 2021
Arkivbild.

Den sex månader långa nedgången i antal konkurser byttes till en uppgång under december. Hela ökningen skedde i företag utan anställda.

Antal företagskonkurser, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år.

I december 2020 inleddes 671 (529) företagskonkurser. Det är en ökning med 27 procent jämfört med samma månad året innan.

– Efter den kraftiga minskningen det senaste halvåret har konkurserna nu vänt uppåt i jämförelse med föregående år, säger Lars Sundell, statistiker vid Tillväxtanalys.

– När vi tittar på vilka företag det är som har gått i konkurs visar det sig att hela uppgången skedde i företag utan anställda, 487 företag jämfört med 262 i december 2019. I alla andra företagsstorlekar minskar antalet konkurser, fortsätter Lars Sundell.

För 2020 som helhet minskade företagskonkurserna med 1 procent medan antalet anställda i företagen ökade med 5 procent. Konkurserna minskade med 6 procent i byggindustrin och ökade med 7 procent inom finans-, fastighets- och företagstjänster. Hotell- och logiverksamhet stod för den största procentuella ökningen, en 72 procentig ökning jämfört med året innan.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Tillväxtanalys

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in