Negativa signaler för bygglov av lokaler

Av på 9 maj, 2022

Negativa signaler för bygglov av lokaler enligt konsult- och analysföretaget Navets löpande månadsindikatorer för bygg- och fastighetsmarknaden.

Enligt konsult- och analysföretaget Navets löpande månadsindikatorer för bygg- och fastighetsmarknaden, visar en sammanställning av statistik från SCB att de beviljade byggloven indikerar en nedgång för nybyggnad av lokaler.

– Under de senaste sex månaderna har antalet beviljade bygglov för privata respektive offentliga lokaler minskat med 13 respektive 35 procent, jämfört med föregående sexmånadersperiod. Eftersom statistiken visar antalet projekt och inte tex investeringsvolym eller kvadratmeter ska man inte tolka in för mycket i tendensen, säger Magnus Klein som är konjunkturansvarig på Navet.

– Utvecklingen ger ändå tydligt negativa signaler för den närmaste framtiden, menar Magnus.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Navet

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in