Nio av elva myndigheter får sänkt betyg av småföretagen

By on 28 juli, 2017

Det finns ett stort utrymme för förbättring i hur myndigheterna bemöter och ger service till småföretagare, men utvecklingen har gått åt i fel riktning de senaste åren hos många av de stora myndigheterna som småföretagare kommer i kontakt med regelbundet, det visar Företagarnas nya myndighetsrankning.

Nio av elva myndigheter uppvisar sämre resultat i Företagarnas nya myndighetsrankning jämfört med den förra som gjordes 2013. Sex myndigheter ser i årets undersökning sin lägsta notering sedan de infördes i betygsättningen. Två av dessa, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, har varit med sedan den första av Företagarnas myndighetsrankningar som gjordes 2004.

– Utvecklingen är bekymmersam. Företagare ska kunna ägna mer tid åt sin verksamhet och mindre åt regelkrångel och blanketter. Riktlinjerna för ärendehantering hos myndigheter måste bli både tydligare och enklare. Det kan handla om bättre dialog, servicegaranti och digitalisering. Generellt måste regelkrånglet minska, säger Günther Mårder, VD för Företagarna.

I den nya rankningen är det endast Skatteverket som får ökat betyg. Bolagsverket får oförändrat betyg. Bägge myndigheter har legat i toppskiktet varje gång de blivit betygsatta. Undersökningen genomfördes innan skandalen kring Transportstyrelsen uppdagades, något som Günther Mårder tror skulle påverka det relativt höga betyg de får i året ranking.

– Jag tror absolut det hade påverkat Transportstyrelsens resultat. Förtroende bygger på känslan av rättssäkerhet och där har det ju i det här fallet uppenbarligen brustit. Så min bedömning är att det hade synts i undersökningen om den gjorts vid ett senare tillfälle, fortsätter Günther Mårder.

I den myndighetsranking som gjordes 2013 fick sju myndigheter ökat betyg i deras service och bemötande till småföretagen jämfört med 2010 och endast en myndighet sänkt betyg. I och med den nya mätningen tas alltså ett stort steg bakåt.

– För mig talar den här undersökningen sitt tydliga språk, det behövs skarpa regelförenklingsåtgärder på nationell nivå. Digitaliseringen ger stora möjligheter för detta, och jag tror många företagare upplever en frustration över att digitaliseringens möjligheter för företagare inte följt samma utveckling som för privatpersoner, avslutar Günther Mårder.

Om Företagarnas myndighetsranking:
Företagarna har sedan 2004 gjort återkommande mätningar av hur småföretagen upplever bemötandet och servicenivån hos olika myndigheter. Enkäten skickades ut i december 2016 och besvarades av 33 procent. Med hjälp av en modell som bygger på SCB-statistik har totalresultatet viktats för att bli representativt för alla företagare i Sverige.

De myndigheter som ingått i rankningen är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Statistiska Centralbyrån, Transportstyrelsen samt de svarandes kommun.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login