Nio av tio anser att studieförbunden är viktiga.

Av på 3 april, 2013

Studieförbunden har en stark ställning. Hela nio av tio svenskar anser att studieförbunden är viktiga i samhället. Och nya siffror visar att studiecirklar och kulturarrangemang är mycket populära, sex av tio har deltagit i studieförbundens verksamhet någon gång. Resultaten presenteras i en SIFO-undersökning genomförd på uppdrag av Folkbildningsförbundet –studieförbundens intresseorganisation.

– Det är roligt att så många människor väljer att delta i studieförbundens verksamhet, och dessutom anser att verksamheten har ett samhällsvärde, kommenterar Folkbildningsförbundets generalsekreterare Annelie Roswall Ljunggren.

Studien visar att statens prioritering av folkbildningen har stor betydelse för människor. De flesta kommuner satsar också på folkbildning, men i mycket olika omfattning. Hos några ökar stödet till studieförbunden, men totalt sett har de generella anslagen från kommunerna halverats under en tjugoårsperiod.

– Både stad och landsbygd har sina utmaningar, och studieförbunden behöver intensifiera dialogen med kommunerna om vilka möjligheter som finns. Att investera i folkbildning stärker både individ och lokalsamhälle, säger Annelie Roswall Ljunggren.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in