Nio av tio företagare arbetar trots sjukdom

By on 14 april, 2019

Så många som nio av tio företagare arbetar trots att de är sjuka, det visar en ny undersökningen om det svenska sjukförsäkringssystemets påverkan på företagande. En viktig förklaring för detta återfinns enligt Företagarnas socialförsäkringsexpert i den undermåliga utformningen av sjukförsäkringen.

– Det är oroväckande att se att en så stor andel av företagarna arbetar trots att de är sjuka. Att många dessutom uppger sig ha stora problem med att kunna nyttja sjukförsäkringen just för att de är företagare är att illavarslande underbetyg för sjukförsäkringens utformning, säger Erik Ageberg, socialförsäkringsexpert på Företagarna.

Svårt att få fastställd SGI
Ett problem som många företagare upplever med sjukförsäkringen är oförstående från Försäkringskassan kring företagandets villkor, samt svårigheter att få sin sjukpenningsgrundande inkomst (SG) fastställd. Så många som 29 procent av företagarna uppger att haft problem med att få sin SGI fastställd, och bland kvinnor som är företagare är siffran högre och ligger på 43 procent.

Bland de uppger att de haft problem med att få sin SGI fastställd uppger varannan att orsaken till detta är att Försäkringskassan inte godkänt uppgifterna om inkomst. Svårigheten att få sin SIG fastställd beror ofta på enskilda handläggares kompetens, där de ofta har svårt att hantera situationen där företagare med enskild firma inte kan uppvisa fasta månadsinkomster utan årslön.

– Det här är ett konkret och påtagligt problem som återfinns i socialförsäkringssystemets utformning och som gör att företagare inte kan utnyttja det på samma sätt som de som är anställda, detta trots att de är med och betalar in till samma system. Det är en orättvisa som sticker många i ögonen och underminerar förtroendet för socialförsäkringssystemet, säger Erik Ageberg.

Kan tänka sig nytt system
Samtidigt som problemen kring sjukförsäkringen hopat sig för de som är företagare har också förtroendet för samma system minskat. Det har medfört att många företagare nu är öppna för att kunna att ställa sig vid sidan av det statliga organiserade systemet till förmån för att ta ett eget större ansvar för sin sjukförsäkring.

I Företagarnas undersökning uppger nästan tre av fyra företagare (73 procent) att de är positiva till att ta ett större ansvar för sin sociala trygghet mot att i gengäld betala lägre sociala avgifter. Fyra av tio (40 procent) företagare anser att ett sådant förslag låter positivt för företagare och ytterligare 33 procent uppger att det kan vara lämpligt under vissa förutsättningar.

– Precis som med Föräldraförsäkringen ser Företagare positivt på att befrias från att betala in till ett system de har svårt att utnyttja, det vill säga sjukförsäkringen. En privat försäkring hade kunnat bidra till en högre flexibilitet och möjliggöra ett starkare skydd än dagens bristfälliga lösning, säger Erik Ageberg.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login