Nio av tio i Örebro län vill att kommunen upphandlar återvunnet

By on 13 juli, 2022
Arkivbild

Nio av tio invånare i Örebro län, 90 procent, vill att deras kommun aktivt prioriterar varor gjorda av återvunnet material när de gör inköp, det visar en Sifoundersökning på uppdrag av miljöföretaget Ragn-Sells.

Trots det uppger ingen kommun i Örebro län att de prioriterar återvunnet material i sina upphandlingar.

– Nästan hälften av människans klimatpåverkan kommer från vårt sätt att hela tiden skaffa fram nya råvaror i stället för att använda dem vi redan har. Kommuner som i första hand väljer återvunnet material tar ansvar för att sänka sitt klimatavtryck, och de har väljarnas stöd för att göra det, säger Lars Nordström, regionchef på Ragn-Sells med ansvar för Örebro län.

Nio av tio boende i Örebro län, 90 procent, instämmer helt eller delvis i påståendet ”Jag vill att min kommun ska prioritera återvunnet material vid offentlig upphandling när det är möjligt”. Stödet är ungefär lika starkt i alla åldersgrupper, oavsett partisympati.

– Det är väldigt glädjande att invånare i Örebro län från olika politiska inriktningar vill att deras kommun väljer återvunnet material så ofta det går. Nu är det dags för kommunerna att lyssna, så att de använder skattepengar på det sätt deras invånare vill, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells.

Det är femte året i rad som miljöföretaget Ragn-Sells kartlägger kommunernas upphandlingspolicyer genom en enkät. I Örebro län uppger ingen av denio svarande kommunerna att deras policy säger att återvunnet material ska vara förstahandsvalet.

Svenska kommuner upphandlar för ungefär 350 miljarder kronor om året, enligt Upphandlingsmyndigheten. Enligt regeringen står offentligt upphandlade varor och tjänster för en femtedel av Sveriges utsläpp. Därför har bland annat Upphandlingsmyndigheten fått nya uppdrag för att öka hållbarheten inom offentliga upphandlingar. En viktig del i det är att stötta kommuner som vill använda sin upphandling för att skynda på omställningen till en grön, cirkulär ekonomi.

….

Fakta: Om Sifoundersökningen

Undersökningen genomfördes av Sifo på uppdrag av Ragn-Sells i form av 3 250 online-intervjuer över hela Sverige under februari 2022. I Örebro län svarade 150 personer.

Följande fråga ställdes: ”Kommuner kan aktivt prioritera återvunnet material framför icke återvunnet när de köper in varor, men få kommuner gör det idag. I vilken grad instämmer du i följande påstående? Jag vill att min kommun ska prioritera återvunnet material vid offentlig upphandling när det är möjligt.”

Svaren i Örebro län fördelade sig som följer:

  • Instämmer helt: 50 procent
  • Instämmer delvis: 40 procent
  • Instämmer delvis inte: 4 procent
  • Instämmer inte alls: 2 procent
  • Tveksam/vet ej: 4 procent

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Ragn-Sells

You must be logged in to post a comment Login