Nio av tolv kommuner i Örebro län klättrar i Bästa skolkommun

Av på 8 november, 2018

Hela nio av tolv kommuner i Örebro län förbättrar sin placering i Lärarförbundets årliga rankning Bästa skolkommun, Askersund är länets högst rankade kommun på 34:e plats i hela riket.

För sjuttonde året i rad presenterar Lärarförbundet sin rankning Sveriges Bästa skolkommun. I Örebro län toppas listan i år av Askersunds kommun, Örebro kommun och Degerfors kommun. Askersund placerar sig som nummer 34 i hela landet.

– Bästa skolkommun har blivit en årlig dörröppnare till viktiga diskussioner med kommunen som är lärarnas största arbetsgivare om vad som leder till goda skolresultat. I år har vi också ett nytt avtal att ta med oss in i diskussionen om lärarnas förutsättningar att få göra ett bra jobb. Det sätter fokus på arbetsgivarens ansvar för det ­arbetsmiljöarbete som gör verklig skillnad på varenda skola och förskola, säger Jörgen Kron, ordförande Lärarförbundet Askersund.

Lärare har rätt till bra villkor
Bästa skolkommun rankar inte enskilda skolor eller lärare, istället tittar vi på hur kommuner har satsat på skolfrågor utifrån 13 olika kriterier. Oavsett kommunens placering i undersökningen har lärare rätt att kräva bra villkor och förbättringar för att kunna göra ett bra jobb.

Av kommunerna i Örebro län är det nio som förbättrar sin rankning, medan tre gått bakåt. Jämfört med resten av landet landar trots det en förhållandevis stor andel av kommunerna i Örebro län en bit ner i Bästa skolkommun. Tio av tolv kommuner ligger på den nedre halvan i undersökningen.

– Vi har en fantastisk lärarkår som med hårt arbete har vänt kunskapsutvecklingen. Men lärarbristen är akut och står i vägen för varje elevs rätt att undervisas av utbildade, behöriga lärare. För att fler ska vilja bli och förbli lärare behöver Sverige attraktiva lärararbetsgivare som värnar och värderar sin lärarkår överallt, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Andelen elever som fullföljer gymnasiet inom tre år, lärarnas utbildningsnivå och lönen hör till Örebro läns relativa styrkor i årets ranking, medan länets kommuner placerar sig lägre när vi jämför andelen elever som uppnår högskolebehörighet, andelen godkända elever och elevernas meritvärde i åk 9.

Skriv på för att renodla läraruppdraget

Bästa skolkommun är inte bara ett verktyg för att visa hur mycket landets 290 kommuner väljer att satsa på skolan – det är också ett verktyg för att synliggöra nödvändiga åtgärder. Vi vet att lärare varje dag gör uppgifter som inte tillhör kärnuppdraget, som att städa, fixa vikarier och kopiera. Därför startar vi uppropet – #renodlaläraruppdraget – för att uppmana landets huvudmän att försäkra sig om att lärarkompetensen får användas till det som spelar roll för elevernas lärande och utveckling.

– Det finns inga genvägar till bra skolresultat. Att försäkra sig om att lärare har rätt förutsättningar i mötet med varje barn och elev måste vara högsta prioritet för alla kommuner. Lyssna och lita på att lärarna tar sitt yrkesansvar bara de får använda sin tid och kompetens till det som spelar roll för eleverna. Allt börjar med bra lärare – tillsammans, säger Johanna Jaara Åstrand.

Så klarar sig kommunerna i Örebro län i Bästa skolkommun 2018

Kommun Ranking 2018 Ranking 2017 Förändring
Askersunds kommun 34 147 -113
Örebro kommun 101 82 +19
Degerfors kommun 153 57 +96
Laxå kommun 163 251 -88
Lekebergs kommun 192 239 -47
Kumla kommun 210 252 -42
Hallsbergs kommun 216 243 -27
Lindesbergs kommun 227 234 -7
Karlskoga kommun 229 248 -19
Nora kommun 250 35 +215
Hällefors kommun 252 258 -6
Ljusnarsbergs kommun 274 289 -15

Länet 
Örebronyheter

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt professionsförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, lärare i fritidshem, skolledare och lärare på högskolan.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in