Nio miljoner kronor i särskilda satsningar för att återstarta samhället

Av på 6 oktober, 2021

Förutsättningarna för regional utveckling har förändrats under pandemin och många aktörer har haft en tuff tid. Genom extra satsningar om 9 miljoner kronor med fokus på utbildning, kultur och företagande vill Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd stötta de drabbade och bidra i återstarten av samhället.

– I budget 2022 ger vi resurser för återstart och omställning av jobb, utbildning och företagande i Örebro län. Inom området regional utveckling har förutsättningarna för såväl arbetsgivare som arbetstagare förändrats men genom fortsatta riktade insatser och stöd kan vi ge länet bra förutsättningar för att komma stärkta ur pandemin, säger Irén Lejegren (S), ordförande i regionala tillväxtnämnden.

När smittspridningen minskar och restriktionerna lättar påbörjas återstarten av samhället. Det sker bland annat genom att turistbranschen ska försöka locka tillbaka besökarna och att kulturaktörerna ska försöka locka tillbaka publiken. Men även om det finns ett sug hos länsinvånarna att aktivera sig kommer det att krävas stora insatser för att komma tillbaka till tidigare nivåer och det har regionala tillväxtnämnden tagit fasta på i den verksamhetsplan med budget för 2022 som beslutades i dag.

– Den här budgeten innehåller satsningar som tillsammans med Region Örebro läns övriga insatser lägger grunden för återstarten efter pandemin och för vår framtid, säger Torbjörn Ahlin (C), vice ordförande i regionala tillväxtnämnden.

Inför nästa år har regionala tillväxtnämnden tilldelats en ettårig satsning om 4 miljoner kronor. Dessa pengar ska prioriteras för återstart och omställning av jobb, utbildning och företagande. Dessutom kvarstår 2021 års särskilda satsningar om 5 miljoner kronor vilka ska användas till återstart av jobb och tillväxt i Örebro län.

– Vi ser nu en möjlighet att göra en extra insats för en fortsatt utveckling av länets näringsliv. Den möjligheten vill vi ta vara på och stärker därför insatserna för bland annat innovation och företagande, säger Bo Rudolfsson (KD), ledamot i regionala tillväxtnämnden.

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Region Örebro län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in