Nka ska kartlägga coronapandemins påverkan på anhöriga

Av på 15 augusti, 2020

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, har beviljats pengar för att genomföra en kartläggning av hur anhöriga och anhörigstödet i Sverige har påverkats av covid-19.

Coronapandemin har medfört stora påfrestningar på hela samhället och för anhöriga kan den rådande situationen bland annat ha resulterat i ökad oro för sina närstående. Samtidigt har en del av de aktiviteter som vanligtvis görs inom anhörigstödet inte kunnat genomföras då människor inte har kunnat träffas som vanligt.

Nka har nu beviljats en miljon kronor för att kartlägga hur pandemin har påverkat anhöriga, personal och anhörigstödet. I den slutliga rapporten kommer Nka även ge förslag på omedelbara och långsiktiga åtgärder för att stödja anhöriga och utveckla anhörigstödet vid kriser och pandemier.

Kartläggningen kommer att fokusera på gruppen anhöriga som helhet men man kommer även identifiera och jämföra skillnader mellan hur kvinnor och män som ger vård, hjälp eller stöd har upplevt sin situation. Analysen kommer att göras både avseende vuxna anhöriga och barn som anhöriga.

– Vi hoppas att kartläggningen ska kunna ge en tydligare bild av hur situationen ser ut för anhöriga och personal som arbetar med anhörigstöd. Det finns behov av att förstå situationen för att framöver kunna upprätthålla och vidareutveckla en god kvalitet i stödet till anhöriga, säger Lennart Magnusson, forskare och verksamhetschef vid Nka.

Projektet planeras att pågå under hösten och vintern 2020. Nka avser att projektet sker i samverkan med Socialstyrelsen och anhörig-, patient- och pensionärsorganisationer.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Nka

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in