Nobelpriset i kemi 2019 – ett stekhett teknikområde

Av på 13 oktober, 2019
Arkivbild.

Motivationen till årets nobelpris i kemi lyder ”för utveckling av litiumjonbatterier”. Det är John B. Goodenough (The University of Texas at Austin, USA), M. Stanley Whittingham (Binghamton University, State University of New York, USA) och Akira Yoshino (Asahi Kasei Corporation, Tokyo, Japan och Meijo University, Nagoya, Japan) som, förutom utmärkelsen, även får 3 miljoner kronor vardera.

Litiumjonbatterier är lätta, laddningsbara och kraftfulla batterier som används i allt från mobiltelefoner till bärbara datorer och elbilar. Batterierna kan också lagra stora mängder energi från sol- och vindkraft vilket möjliggör ett fossilfritt samhälle. Grunden till litiumjonbatteriet lades under oljekrisen på 1970-talet.

Batteritekniken som har erövrat hela världen
Sedan de första litiumjonbatterierna kom ut på marknaden 1991 har de helt förändrat tillvaron över hela världen. De har lagt grunden för ett trådlöst och fossilfritt samhälle, och är idag till enorm nytta för mänskligheten. Om vi tittar på Litiumjonbatteriet ur ett tekniskt och innovativt perspektiv och kopplar teknikområdet till patent, så ser vi en explosionsartad ökning av patentansökningar mellan åren 2008-2017, en period då batteritekniken verkligen har penetrerat världsmarknaden. Ett företag som har inspirerats av Nobelprisvinnarna och deras tekniska landvinningar är #Northvolt som just nu etablerar sig starkt i norra Sverige.

Ett minfält för nya patentansökningar
De företag och innovatörer som nu ger sig in i litiumjon-tekniken och funderar på att ansöka om patent, oavsett vilket applikationsområde de avser att jobba inom, ger sig in i ett veritabelt minfält. Det är ett oerhört snårigt område för nya patentansökningar. Situationen ställer höga krav på kvalificerad analys av såväl det huvudsakliga teknikområdet, angränsande teknikområden, marknadssituationer, existerande aktörers agerande och nya aktörers strategier. Här kan kvalificerad patentinformation i händerna på en expert inom patentinformation räta ut många frågetecken, inte minst eftersom patentdatan består av såväl teknisk, legal och affärsrelaterad information.

Att se det andra inte ser
När jag som expert på att söka, analysera och dra slutsatser av patentinformation sätter igång, är både det historiska, det aktuella och det framtida perspektivet i spel. Att dra slutsatser av historiska patentdata och omsätta det i framtidspotential är en ovanlig förmåga som inte många hanterar.

Mängden patentdata, variationen av data och hastigheten med vilken patentdatan skapas ökar hela tiden. Rätt hanterad och framför allt rätt analyserad, kan patentdata öka insikter, stötta affärsavgörande beslut och skapa nya värden och starkare förhandlingspositioner för ditt företag. Jag anser att det är ett slöseri att inte nyttja kraften i patentdata mer än vad som görs idag.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in