Nödvändig genomlysning av livsmedelsbranschen

By on 26 juni, 2024
Bondens marknad.
Foto: LRF.

LRF välkomnar Konkurrensverkets genomlysning av prissättningen i livsmedelsbranschen. Det är väl känt sedan tidigare, att strukturen inom livsmedelssektorn ger detaljhandeln en mycket stark köparmakt.

Konkurrensverkets förslag kring exempelvis butiksetableringar, avtalsmodeller och kommunernas planläggning är därför intressanta att gå vidare med för att främja konkurrensen.

— Rapporten har även tydliga exempel på skillnader i ökning av leverantörspriser respektive konsumentpriser. Siffrorna som visar på en märkbart större prisuppgång i konsumentledet belyser på ett bra sätt varför dagens prismodeller inte för vidare en ökad kostnad i jordbrukarledet krona för krona, utan snarare genom procentuella påslag i senare led, säger Lars-Erik Lundkvist näringspolitisk expert på LRF.

Kostnaderna för annat än varuinköp och den svenska valutakursen påverkar också prissättningen gentemot konsument. Därför är det är positivt att Konkurrensverket tittar på prisutvecklingen i olika led. 

— För LRFs del är det viktigt att den svenska livsmedelskedjan fungerar bra och att lönsamheten i olika led är rimlig. Utan en bra lönsamhet i jordbruket blir det omöjligt att nå den nationella livsmedelsstrategins mål om en ökad inhemsk livsmedelsproduktion. Även politiska mål om en stärkt livsmedelsberedskap skulle äventyras, säger Lars-Erik Lundkvist näringspolitisk expert på LRF.

Den svenska bondens andel av en konsumentkasse med svenska livsmedel är bara cirka 20% och den andelen behöver öka. Framöver kommer detta att vara särskilt betydelsefullt för att finansiera jordbrukets gröna omställning, det vill säga en fossilfri och klimatanpassad matproduktion med ökad biologisk mångfald.

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: Lantbrukarnas Riksförbund

You must be logged in to post a comment Login