Nöjda och punktliga resenärer inom färdtjänst och sjukresor

By on 10 februari, 2022
Barometern för Anropsstyrd trafik (ANBARO) mäter resenärernas upplevda kvalitet på den senaste färdtjänst- eller sjukresan.
Foto: Svensk Kollektivtrafik

Allt fler resenärer inom färdtjänst och sjukresor använder digitala tjänster vid bokning av resa, nöjdheten och punktligheten ligger fortsatt på hög nivå. Det visar årsrapporten från Svensk Kollektivtrafik med resultat från ANBARO, barometern för anropsstyrd trafik.

Undersökningen ANBARO mäter resenärernas upplevda kvalitet på den senaste färdtjänst- eller sjukresan (serviceresor) och är en löpande kvalitetsundersökning.

Digitala tjänster

Användandet av digitala tjänster generellt bland färdtjänst- och sjukreseresenärerna har ökat 15% mellan 2017 och 2021, och som mest bland sällanresenärerna. Under samma period har bokningen av färdtjänst och sjukresor via appar och webb femdubblats.

– Samhället har snabbt blivit mer digitalt under pandemin och det märks att många äldre och funktionsnedsatta har ökat sin kunskap, både i att chatta och att beställa varor och tjänster digitalt. Det här innebär att det finns än större anledning för våra medlemmar att fortsätta att satsa på digitala lösningar, säger Mattias Andersson, projektledare för ANBARO på Svensk Kollektivtrafik.

Hög punktlighet

Under 2021 kom 96 procent av serviceresorna fram i tid, vilket är ett mycket positivt resultat.

– Punktligheten i den allmänna kollektivtrafiken är viktig för att hinna med byten mellan bussar och komma i tid till arbetet. Men inom serviceresor är punktligheten kanske ännu viktigare, eftersom det handlar om att komma i tid till bokade läkarbesök eller att personer som behöver ständig tillsyn inte ska bli lämnade ensamma i väntan på sin resa, säger Mattias Andersson.

Nöjdheten bland resenärerna

Resenärerna i undersökningen är överlag mycket nöjda med sina resor.

Nöjdheten bland färdtjänst-resenärerna Nöjdheten bland sjukrese-resenärerna  
92% 91% Är nöjda med beställning
och resa sammantaget
90% 92% Är nöjda med beställningen
94% 93% Tycker att väntetiden
vid beställning är rimlig
94% 95% Är nöjda med bemötandet
vid telefonbeställning
92% 93% Är nöjda med förarens bemötande

– Många servicesresor bygger på samåkning och samplanering mellan resor för att hålla nere samhällets kostnader. Att så många som 7 av 10 får önskad avresetid när de gör sin beställning visar att det går att balansera resenärsönskemål med samplanering och samtidigt uppnå hög resenärsnöjdhet, säger Mattias Andersson.

Hjälpmedel sänker resultatet

De som reser med hjälpmedel (rollator, rullstol etc), ledsagare eller medresenär är generellt något mindre nöjda än övriga resenärer. Rätten till färdtjänst är kopplad till att resenären har någon form av funktionsnedsättning som gör det svårt att resa kollektivt eller på egen hand, vilket även gäller en stor andel av de anordnade sjukresorna.

– Bland färdtjänstresenärerna är 46 procent rörelsehindrade och 72 procent behöver praktisk hjälp av föraren med exempelvis sin rollator, med bältet eller att komma in till sin lägenhet och det verkar påverka nöjdheten. Jag tror att Svensk Kollektivtrafiks förarcertifiering för servicereseförare kan bidra till att öka tryggheten för dessa resenärer. Många av våra medlemmar deltar i den utbildningen redan idag, säger Mattias Andersson.

HANBARO – handläggningsbarometer

När det gäller handläggning av tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst i undersökningen HANBARO var 83 procent nöjda med bedömningen från ansökan till beslut. 89 procent är nöjda med handläggarens bemötande. Idag täcks 27 procent av landets kommuner i HANBARO. För att öka möjligheten för benchmarking ser Svensk Kollektivtrafik gärna att fler kommuner och regioner ansluter sig till denna del av undersökningen.

FAKTA

Barometern för Anropsstyrd trafik (ANBARO) mäter resenärernas upplevda kvalitet på den senaste färdtjänst- eller sjukresan och är en löpande kvalitetsundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik tillsammans med dess medlemmar. Intervjuer genomförs dagligen året runt per telefon, dagen efter genomförd resa. Totalt täcker undersökningen 95 procent av landets kommuner och 20 av Sveriges 21 län är representerade i undersökningen.

Kompletteringen HANBARO mäter upplevd kvalitet på handläggningsförfarandet för färdtjänst och riksfärdtjänst. Dessutom mäts även flex- och skolskjutsresor i separata undersökningar.

Sverige
Örebronyheter

Källa Svensk Kollektivtrafik

You must be logged in to post a comment Login