Nora har vaccinerat störst andel i länet

Av på 2 maj, 2021
Arkivbild

Vaccineringen mot covid-19 är igång i Sverige. Här är de senaste siffrorna om hur det går i Nora kommun och Örebro län.

Totalt har 3 341 personer i Nora fått sin första vaccindos fram till vecka 16, enligt Nationella vaccinationsregistret.

Det innebär att 39 procent av den vuxna befolkningen fått minst en dos.

Det är en större andel än de flesta andra kommuner.

I hela Örebro län har 77 001 doser getts ut fram till vecka 16, vilket motsvarar 32 procent av den vuxna befolkningen.

Vaccinationstakten ökar i Örebro län

Förra veckan delades totalt 15 634 vaccindoser ut i Örebro län (veckostatistiken finns än så länge bara på regionnivå). Det är fler än veckan innan (+3 688 personer). Följande bild visar utvecklingen vecka för vecka.

Nio av tio 70-plussare har fått vaccin

Äldre personer är betydligt mer sårbara för det nya coronaviruset än yngre. Omkring 90 procent av alla som dött i covid-19 har varit äldre än 70 år. Därför är det framför allt äldre som fått vaccin hittills.

I Örebro län har nu 90 procent av befolkningen över 70 år fått minst en vaccindos.

Örebro län når vaccinmålet med nuvarande tempo

Regeringens målsättning är att alla över 18 år ska ha fått minst en dos den 15 augusti. Det ursprungliga målet att alla skulle ha erbjudits vaccin till halvårsskiftet, men datumet har i och med leveransproblem fått skjutas fram.

Vaccinationstakten kommer att öka rejält under kommande månader, men med den nuvarande takten kommer vi att nå det målet.

I dagens tempo, baserat på antalet vaccinerade de senaste två veckorna, kommer alla vuxna i Örebro län att ha fått minst en vaccindos vid mitten på augusti.

Den här grafen ska dock läsas med en nypa salt. Syftet är att illustrera nuvarande takt, inte att förutspå läget i sommar, eftersom takten väntas öka med fler godkända vaccin och större vaccinleveranser under resten av våren och sommaren.

Örebro län håller ett genomsnittligt tempo
Totalt har 2 403 165 personer i hela Sverige fått minst en dos, vilket motsvarar 29 procent av landets befolkning, fram tills 29 april. 9 procent har fått bägge doser.

Skillnaden mellan kommuner är betydande. Kommunen som vaccinerat störst andel är Vadstena kommun (53 procent). Samtidigt har Sundbybergs kommun endast vaccinerat 17 procent.

Det finns ett tydligt mönster: Vaccineringen går snabbast i kommuner som SKR kategoriserar som ”landsbygdskommun med besöksnäring”. Dessa kommuner har vaccinerat över två gånger så hög andel av sin befolkning som storstäder.

VACCINERADE PER KOMMUN I ÖREBRO LÄN

Kommun Antal vaccinerade med minst en dos Andel (%)
Nora 3 341 39
Degerfors 3 054 39
Askersund 3 621 39
Laxå 1 751 38
Karlskoga 9 226 38
Lindesberg 6 750 36
Ljusnarsberg 1 388 35
Hällefors 1 944 35
Hallsberg 4 196 34
Lekeberg 2 124 33
Kumla 5 120 31
Örebro 34 486 28

Metod och kommentarer

Data över vaccinerade per kommun och län rapporteras in till Nationella vaccinationsregistret och publiceras av Folkhälsomyndigheten. Den uppdateras varje torsdag med data fram till föregående söndag.

Det faktiska antalet vaccinationer är något högre än siffrorna som finns inrapporterade, på grund av eftersläpning i rapporteringen.

Nationella siffror över antal vaccinerade publiceras också av Folkhälsomyndigheten men uppdateras lite oftare, varje tisdag till fredag.

I en tidigare version av denna rapport visade Folkhälsomyndighetens siffror för vissa regioner att över 100 procent av invånare över 90 år vaccinerats. Detta var enligt myndigheten en effekt av att en del personer som var 89 år i befolkningsstatistiken hunnit fylla 90 innan de fått vaccinet. Detta har nu korrigerats med uppdaterad befolkningsstatisik.

Hälsa | Länet
Örebronyheter

Källa: Newsworthy

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in