Nora kommun satsar på matematik i grundskolan

Av på 27 november, 2020

För att höja resultaten i matematik vill Nora kommun underlätta för lärare att kunna följa elevernas utveckling. Nu väljer kommunen att satsa på Matteappen – ett digitalt läromedel där lärare kan se vad elever har svårt för och anpassa undervisningen därefter.

Matteappen är ett digitalt läromedel för grundskolans matematikundervisning. Kommunen ser stora vinster i att arbeta med digitala lösningar som möjliggör ett bättre beslutsunderlag för lärare i klassrummet.

– Vi har valt att satsa på Matteappen för att hjälpa våra elever att nå målen i matematik. Matteappen sparar även tid för elever och lärare i klassrummet. Tid som kan användas mer värdefullt på andra sätt i undervisningen, säger Peter Nilsson, grundskolerektor i Nora kommun.

I Matteappen räknar eleverna för hand, svaren rättas automatiskt och hela elevens uträkning skickas till läraren i realtid. Det möjliggör för lärare att följa elevernas kunskapsutveckling oavsett om man arbetar i klassrummet eller på distans.

– Matteappen gör det väldigt smidigt att individualisera och skapa uppgifter utifrån elevens behov samtidigt som det ger mig som lärare en enkel och tydlig översikt över elevens och klassens resultat.

En fördel för eleverna är att uppgifterna är självrättande och att de genom detta får direkt feedback på om svaret är rätt eller fel, säger Erik Eriksson, förstelärare inom Nora kommun

Utgångspunkten för Matteappens utvecklingsarbete har varit att utveckla en digital lärmiljö som kan lyfta matteresultaten i grundskolan och samtidigt underlätta det diagliga arbetet för lärare och pedagoger.

– Genom att samordna matematikutvecklingen från centralt håll för kommunen ett gemensamt informationsunderlag och också ett underlag för kollegialt lärande, säger Matteappens VD Henrik Appert.

Länet | Nora
Örebronyheter

Källa: Nora kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in