Nora kommun startar demensteam

Av på 13 september, 2021
Demensteamet börjar arbetet idag måndag den 13 september.

Demensteamet vänder sig till anhöriga, anhörigvårdare och personer som fått en demensdiagnos. Huvudsyftet är att säkerställa god livskvalitet för den demenssjuke och att ge stöd och handledning till personal och anhöriga.

Målet är att alltid vara steget före i kontakten med den sjuke och närstående genom att informera samt ge råd och stöd om olika behov.

Det är ofta svårt för alla inblandade, det är mycket att ta in och vi kan med den här gruppen möta upp dem och ge stöd och information, säger socialchef Fredrik Bergström.

– Min roll som demenssamordnare är i mångt och mycket att vara spindeln i nätet och hålla kontakten, samt finnas där för den demenssjuke och dess anhöriga, säger demenssamordnare Kristina Lokander.

Teamet erbjuder bland annat samtal, anhörigstöd och anhöriggrupper. Teamet har kontakt med frivilligorganisationer och organiserar aktiviteter tillsammans.

– Det här är ett väldigt bra verktyg för att kommunen i samarbete med sjukvården och olika föreningar tidigt ska kunna ge stöd och råd, säger kommunstyrelseordförande Tom Rymoen (M)

Teamet arbetar gränsöverskridande för att underlätta kontakten mellan olika verksamheter och sjukvården. Huvudfokuset är alltid den demenssjuke och anhörigas välmående.

– Den här gruppen ger oss utökade förutsättningar för att möta de behov som den sjuke och dess anhöriga har, samt säkerställa att de känner sig trygga i kontakten med kommunen eller vården, säger kommunalråd Solveig Oscarsson (S).

Hälsa | Örebro län Nora
Örebronyheter

Källa Nora kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in