Norden samlas för att stärka ett gemensamt fokus på 3D-printing

Av på 19 februari, 2021

Danska, norska och svenska företag behöver samarbeta för att stärka 3D-printing i hela Norden, så att vi gemensamt kan stärka tillverkningsföretagens konkurrenskraft. Detta har varit visionen för Dansk AM Hub, som Alfred Nobel Science Park under de senaste sex månaderna har samarbetat med, i syfte att föra nordiska företag närmare varandra inom AM-området.

”Alla deltagare delar ett gemensamt uppdrag om en grön omställning genom att investera och experimentera med ny teknik som Additive Manufacturing. Dessutom har Norden värdefulla förnybara energikällor som kan användas för att skapa nya produktionssystem i Norden”, säger VD för Dansk AM Hub, Frank Rosengreen Lorenzen och tillägger, att precis som Apple och Microsoft investerar i danska datacenter tack vare Danmarks förnybara energikällor, ser internationella teknologileverantörer mot norr för att skapa framtidens produktion: “Vårt gemensamma mål är att göra Norden till världsledande inom grön produktion genom att främja användningen av AM-teknik”.

Bild: VD för Dansk AM Hub, Frank Rosengreen Lorenzen

Stora länder inom 3D-printing som Tyskland, USA och England drivs vanligtvis av stora industrier som flyg och bilar. Nordiska länder har inte denna typ av produktion på samma sätt – men de levererar mycket, till exempel komponenter etc till de stora industrierna. Det är därför ännu viktigare för företag att arbeta över gränserna för att upprätthålla branschens konkurrenskraft.

Kvalitativ studie tillsammans med Oxford Research
Dansk AM Hub och Alfred Nobel Science Park har tillsammans varit projektledare för att genomföra en kvalitativ studie tillsammans med Oxford Research. Studien har kartlagt vilka områden ett samarbete ska fokusera på för att skapa mest möjliga värde. 25 företag deltog i studien. Resultatet av denna studie användes som utgångspunkt för vidare arbete. Rapporten om detta arbete finns på denna länk.

Explorativ workshop baserad på kvalitativ studie
Den andra delen av projektet bestod av en explorativ workshop, som baserades på den kvalitativa studien. Här deltog 17 företag från Danmark, Sverige och Norge för att undersöka och komma med idéer inom följande fyra fokusområden:

  • Hur kan vi göra 3D-printing mer tillgänglig (genom kunskap och / eller logistik) för små och medelstora företag och fokusera på fördelarna?
  • Hur kan vi uppmuntra och motivera fler partnerskap?
  • Hur kan vi inspirera och göra det möjligt för nordiska aktörer att vara ledande inom 3D-printing och hållbar produktion?
  • Hur kan vi skapa den mest kvalificerade arbetskraften inom 3D-printing i världen?

”Vi på Alfred Nobel Science Park strävar alltid efter samarbeten regionalt, nationellt och internationellt. Genom förstudien tillsammans med Dansk AM Hub, och workshopen tillsammans med industrin, har vi fått värdefull input till en gemensam plan för framtiden både på kort och lång sikt.”, säger VD för Alfred Nobel Science Park, Christina Åhlstedt.

Vad händer nu?
Baserat på både den kvalitativa studien och workshopen kommer Dansk AM Hub och Alfred Nobel Science Park nu att arbeta med att utforma framtida projekt som kan förbättra det nordiska samarbetet. Målet är att göra skillnad för branschen och främja den gröna övergången med 3D-printing. Alla intresserade är välkomna att nå ut och bli en aktiv del av projekten. Som utgångspunkt kommer arbetet att bestå av att börja med att utveckla konkreta initiativ som tar upp ovanstående fyra fokusområden.

Kommer du att vara med? Har du några bra idéer inom just detta område? Eller är du bara intresserad? Oavsett, så uppmuntrar vi dig att kontakta Mikael Melitshenko (ANSP) eller Søren Hansen (Dansk AM Hub).

Så här säger deltagarna

Brede Lærum, Head of Additive Manufacturing Strategy and Implementation på Equinor:
– 3D printing is still an emerging technology and it is important to ensure experience sharing and promotion in the Nordic region. AM is an enabler for homesourcing of production of physical parts from low-cost countries.

Edvin Resebo, VD på Amexci:
–It is important that we continue sharing experiences to learn from each other and collaboration will be key to stay ahead of the curve in the Nordic region. By working together we can become more competitive in our respective global markets.

Mike Stec, Strategy and Future Solutions Manager på Volvo Construction Equipment:
– Perhaps our humble journey and learnings could be inspiring/helpful for other big companies with current and future challenges. Secondly, we are interested in networking, sharing insights and breaking barriers within the Nordic AM ecosystem while making friends and having fun!

Thorsten Otte, Additive Manufacturing Manager på Grundfos:
– We see many great initiatives started in the Nordic countries and we believe by joining forces we will be able to develop our workforce and become frontrunners within sustainable AM production.

Fakta om projektet:

  • Projektet stöds av EU-initiativet Interreg-ØKS. Programmet ger stöd till gemensamma skandinaviska projekt som utvecklar samhället inom fyra fokusområden. AM Nordic har innovation som fokusområde.
  • En förstudie ledd av Dansk AM Hub och Alfred Nobel Science Park. Syftet är att undersöka framtida möjligheter till närmare samarbete och ett starkare ekosystem mellan Danmark, Sverige och Norge inom AM-området.
  • Projektet pågår från 2020-08-01 till 2021-02-28. Resultaten av projektet kommer att publiceras inom kort.

Länet
Örebronyheter

Källa: Alfred Nobel Science Park

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in