Nordiska företag ligger efter i implementering av kritiska klimatåtgärder

Av på 16 februari, 2022

Nordiska chefer på ledningsnivå känner sig alltmer oroade över klimatförändringarna och upplever en större press från sina intressenter att agera på klimatområdet jämfört med chefer globalt. Trots det ligger nordiska företag efter i sin implementering av kritiska klimat- och hållbarhetsåtgärder, visar en ny undersökning från revisions- och konsultbolaget Deloitte.

Studien CxO Sustainability Report: The Disconnect Between Ambition and Impact visar att majoriteten (79 procent) av chefer globalt anser att världen befinner sig vid en brytpunkt när det kommer till att agera på klimatfrågan – en ökning med 20 procentenheter jämfört med för åtta månader sedan. I Norden är andelen 72 procent. Samtidigt tror 88 procent av cheferna – både i Norden och globalt – att omedelbara åtgärder kan begränsa de värsta effekterna av klimatförändringarna – en ökning med 25 procentenheter sedan den senaste undersökningen.

– Den ökade oron, men också optimismen, visar att chefer blir alltmer medvetna om behovet av att agera omgående. Det finns mycket att vinna på att vara i framkant i omställningen, och en allt större risk i att agera passivt när det kommer till klimatfrågan, säger Lennart Nordqvist, partner på Deloitte.

Omkring hälften av de nordiska respondenterna uppger att deras företag har vidtagit åtgärder för att minska sin klimatpåverkan, till exempel genom att använda mer hållbara material (57 procent), använda energisnåla maskiner (55 procent), effektivisera sin energianvändning (53 procent), köpa förnybar energi (53 procent) och dra ner på mängden flygresor (49 procent).

Däremot är det färre som har vidtagit de åtgärder som Deloitte identifierat som kritiska för att visa att företaget har integrerat hållbarhet i sin kultur och engagerat ledningen i att driva förändringen. Till exempel har endast 32 procent av nordiska företag kopplat ledningens ersättning till hållbarhetsprestation, 39 procent fokuserar på klimatfrågan i sin lobbyverksamhet, och 47 procent har börjat utveckla nya klimatvänliga produkter eller tjänster.

– I undersökningen är andelen nordiska företag som har vidtagit de mest kritiska åtgärderna lägre än vad den är bland företag globalt – med undantag för kravet på leverantörer och affärspartners att uppfylla specifika hållbarhetskriterier. 67 procent av respondenterna i Norden väntar sig dock att klimatförändringarna kommer att ha stor påverkan på deras strategi de kommande tre åren, så det finns anledning att tro att fler företag kommer vidta dessa åtgärder framöver, säger Lennart Nordqvist.

Mer än 2 000 chefer på ledningsnivå från 21 länder medverkade i Deloittes studie, varav 148 från de nordiska länderna och 31 från Sverige. Rapporten undersöker företagsledares åtgärder relaterade till klimatförändringar, samt de steg de kan ta för att integrera hållbarhet i sin strategi.

Världen
Örebronyheter

Källa: Deloitte

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in