Normalisering av begagnatmarknad och prisnivåer som planar ut

Av på 5 september, 2020

Under augusti månad minskade antalet sålda begagnade bilar till privatpersoner med 0,3 % jämfört med samma månad 2019. Räknat i antal bilar såldes det 99 907 bilar, vilket är 290 färre begagnade bilar än i augusti 2019, enligt fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing.

”Vi börjar nu se en normalisering i försäljningen av begagnade bilar. Vi ser fortfarande prisnivåer högre än innan pandemin men ingen fortsatt ökning. Leveranserna av nybil börjar nu komma igång och det påverkar naturligtvis prisutvecklingen.” säger Johan Browaldh Sales Manager Sweden på fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing.

Totalmarknaden minskade med 0,3% i augusti
Under augusti månad såldes det 99 907 begagnade bilar till privatpersoner (fördelat på bilhandeln, 47 744 privatmarknaden 49 998 och företag 2 165), vilket är en minskning med 0,3 % jämfört med samma månad förra året.

Bilhandeln ökade med 4,9 % i augusti
Bilhandeln sålde totalt 47 744 begagnade bilar till privatpersoner under augusti månad, vilket är en ökning med 4,9% jämfört med samma månad förra året.

Privatmarknaden minskade med 4,5 % i augusti
49 998 bilar bytte ägare mellan privatpersoner i augusti månad, vilket är en minskning med 4,5 % jämfört med samma månad förra året.

”Vad som nu är ett etablerat faktum är att pandemin påskyndat en utveckling där bilhandeln fortsätter att ta marknadsandelar i förhållandet till försäljningen från privatpersoner till privatpersoner. Digitaliseringen i branschen kommer förmodligen att förstärka den utvecklingen även framöver. Vi ser nu också att efterfrågan börjar ta fart även i resten av Europa. En utplaning i förstärkningen i kronkursen samt det faktum att även övriga Europa börjar komma tillbaka från semester, gör att antalet exportköpare ökar,” fortsätter Johan Browaldh.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: BCA Vehicle Remarketing

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in