Notan för statens pandemistöd högre än rapporterat

By on 25 juli, 2022
Peter Frykblom, chefsekonom, Tillväxtanalys Foto: Tillväxtanalys

Statens utgifter för stöd till näringslivet under 2020 och 2021 är cirka 30 miljarder högre än rapporterat.

I fredags uppgav Ekot att kostnaden för statligt beviljade pandemistöd uppgått till 60 miljarder kronor. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera effekterna av de statliga pandemistöden på svenskt näringsliv:

– De direkta stöden till svenskt näringsliv uppgick till drygt 91 miljarder under åren 2020 och 2021. Till detta kan läggas de åtgärder inom socialförsäkringsområdet som staten har initierat för att stötta näringslivet.

Det säger Peter Frykblom som är chefsekonom på myndigheten och fortsätter:

– De beloppsmässigt största stöden är stödet för korttidsarbete om 39 miljarder kronor, stödet för reducerade arbetsgivaravgifter om 28 miljarder kronor och det så kallade omställningsstödet om 16 miljarder kronor.

Staten beviljade även ett tillfälligt anstånd för inbetalning av skatt och avgifter. Dessa omfattar cirka 100 miljarder kronor.

– Flera företag har redan betalat tillbaka anstånden men det återstår att se hur omfattande slutnotan för staten blir för dessa, avslutar Peter Frykblom.

Tillväxtanalys publicerar fortlöpande utvärderingar och analyser om pandemistödens effekter.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Tillväxtanalys

You must be logged in to post a comment Login