Nu är elpriskompensationen på plats

By on 27 februari, 2022
Arkivbild

Regeringen har beslutat om elpriskompensationen. Stödet är på mer än 7 miljarder kronor och når omkring 2 miljoner hushåll, vilket är mer än vart tredje hushåll i Sverige. Från och med den 15 mars kommer elnätsbolagen att kunna söka medel hos Kammarkollegiet för vidare utbetalning till hushållen.

− Det är bra att detta äntligen är på plats och till hjälp för de hushåll som har drabbats av höga elpriser under vintern. Detta har varit en snabb process för att se till att pengarna ska komma hushållen till godo, säger energiminister Khashayar Farmanbar.

Regeringen aviserade den 12 januari ett förslag på en kompensation för de hushåll som har hög elförbrukning med anledning av den rådande situationen på elmarknaden i Sverige och i Europa. Kompensationen avser tre månader: december 2021 till och med februari 2022.

Riksdagen beslutade den 24 februari 2022 om budgetanslaget för elpriskompensationen och regeringen har idag beslutat om förordningen och anslagsbrev om elpriskompensation.

Det är elnätsbolagen som genom ett frivilligt åtagande förmedlar elpriskompensationen från Kammarkollegiet till hushållen. Från och med den 15 mars 2022 kommer elnätsbolagen kunna ansöka om elpriskompensationen hos Kammarkollegiet. Därefter kommer elnätsbolagen påbörja utbetalning eller kreditering till hushållen. Ett flertal elnätsbolag planerar att påbörja sina utbetalningar på fakturor som skickas ut till hushållen i april månad, men definitiv tidpunkt då varje hushåll får sitt stöd kan skilja sig åt. Tidpunkten påverkas dels av hur elnätsbolaget valt att hantera utbetalningen av stöd, dels av med vilka intervall kunden får sina räkningar, månadsvis eller kvartalsvis.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa Regeringskansliet

You must be logged in to post a comment Login