Nu börjar arbetet i Brickebacken för att anpassa gatorna för snabbussar

By on 31 maj, 2022

Tisdag 7 juni börjar gatuarbetet i Brickebacken för att anpassa gatorna för ett nytt och effektivt kollektivtrafiksystem med snabbussar, arbetet beräknas bli färdigt i november 2022. 

– Fokus har varit att genomföra arbetet med minsta möjliga påverkan på fordonstrafik, cyklister, gående och verksamheter i området, som vi haft en dialog med för att hitta så bra lösningar som möjligt för alla parter, säger Philip Kabunga, projektledare för gatuombyggnation i Brickebacken.

Gatuarbetet i Brickebacken gäller framför allt ombyggnation av busshållplatser. Det byggs inga egna busskörfält, utan bussen kommer använda samma vägar som övriga fordon. Gång- och cykelbanor är öppna som vanligt under byggtiden.

– För att framkomligheten i området ska vara så bra som möjligt under byggtiden byggs busshållplatserna om en i taget. Vi anpassar även gångbanor och sätter upp ny belysning i anslutning till hållplatserna för att skapa trygga och säkra vägar till och från busshållplatserna, säger Philip Kabunga.

Tredje delsträckan av totalt nio

Det nya systemet med snabbussar införs i olika etapper. Den första etappen sträcker sig mellan Brickebacken-Tegnérlunden och är uppdelad i nio delsträckor, som byggs om under 2021–2025. Arbetet i Brickebacken är delsträcka 3.

2023 fortsätter gatuarbetet längs Rudbecksgatan, mellan Österplan och Fabriksgatan, och 2024 på Östra Bangatan för att anpassa gatorna för ett nytt och effektivt kollektivtrafiksystem med snabbussar.

– När Örebro växer och utvecklas behöver kollektivtrafiken göra detsamma! Snabbussarna bidrar till att en stor del av örebroarna får en snabbare resa med bussen. Om vi är fler som går, cyklar och åker kollektivt får vi bättre framkomlighet i trafiken. Det skapar också en hållbar miljö för de som faktiskt behöver ta bilen, säger Henrik Emilsson, projektledare för snabbussarna på Örebro kommun.

– Det nya kollektivtrafiksystemet med snabbussar ger oss en mer attraktiv kollektivtrafik och ett bra alternativ till bilen. När BRT-linjen finns på plats blir kollektivtrafiken mindre känslig för trafikstörningar och resan kommer gå snabbare jämfört med idag. Bussarna kommer dessutom drivas med el. Det innebär bland annat att vi får en attraktivare stadsmiljö med minskat buller, säger Jan Berglöf, projektledare för snabbussarna på Region Örebro län.

Örebro | Brickebacken
Örebronyheter

Källa Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login