Nu finns nya verktyg för bättre jämställdhet i skogen

Av på 1 december, 2018
Arkivbild

Det finns mer att göra kring frågor om likabehandling, diskriminering och jämställdhet inom skogsnäringen och svensk arbetsmarknad. Det visar inte minst uppmärksamheten kring #metoo och #slutavverkat.

Efter en framgångsrik satsning inom Skogsstyrelsen i Sörmland, Örebro, Uppsala, Västmanland och Östergötland, finns nu nya verktyg framtagna för alla arbetsgivare som vill förbättra sitt arbete med jämställdhet och mångfald.

Utvärderingen visar att vi fått resultat och därför är vi glada att även kunna sprida de kraftfulla verktyg och arbetsmodeller som tagit fram till fler aktörer inom skogsnäringen. Men egentligen går det att använda för alla arbetsgivare som vill förbättra sig på det här området, säger Monica Pettersson på Skogsstyrelsen som varit projektledare.

Satsningen internt inom Skogsstyrelsen har gått under namnet Jämfald i skogen. Jämfald är en sammanskrivning av orden jämställdhet och mångfald och har drivits som ett pilotprojekt inom flera distrikt. I arbetet har deltagarna granskat arbetssätt och strukturer för ökad inkludering och minskad diskriminering på arbetsmarknaden. Syftet har varit att ge Skogsstyrelsens personal bättre förutsättningar och verktyg för att bidra till likabehandling, ökad tillgänglighet och jämställdhet.

Konkret har satsningen inneburit att medarbetaren själv fått diskutera och reflektera samt ha övningar med rollspel, kunskapsquiz och fria diskussioner.

Satsningen har gett resultat och påverkat medarbetarnas attityder, visar utvärderingen som gjorts av en extern konsult. ”Ett banbrytande projekt som lyckats nå sina mål att skapa förändring hos medarbetarna” enligt utvärderingen. 85 procent upplever en förändring hos kollegorna i och med deltagandet på övningarna, visar en enkät i utvärderingen. Enligt sammanfattningen från utvärderaren är Jämfald en förebild och att många, både offentliga och privata aktörer kan ha nytta av Skogsstyrelsens initiativ.

Verktygen som tagits fram ska spridas vidare inom Skogsstyrelsen men finns nu också fritt tillgängliga för alla aktörer inom skogsnäringen men även på arbetsmarknaden i stort.

Det känns självklart att dela med oss av våra erfarenheter och konkreta metoder för att fler ska kunna ta kliv framåt i de här frågorna men också som en del i arbetet att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Monica Pettersson.

Projektet pågick mellan september 2016 till och med juni 2018 och medfinansierades av Europeiska socialfonden.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in