Nu flyttar akutmottagningen på USÖ in i sina nya lokaler i H-huset

Av på 25 augusti, 2020

Just nu håller akutmottagningen i Örebro på att flytta in i H-huset. Den 1 september ska verksamheten vara redo att ta emot patienter i de nya lokalerna.

Det arbetas intensivt med att få de sista pusselbitarna på plats till den 1 september då det är dags att ta emot patienter i den nya akutmottagningen, som till ytan är dubbelt stor som den nuvarande. Det arbetas även med skyltning för att patienterna ska hitta rätt från månadsskiftet.

En entré för vuxna och en för barn

I och med att de nya lokalerna tas i bruk kommer det nämligen att öppnas två nya entréer:

  • Vuxna patienter till akutmottagningen tas från den 1 september emot vid nya akutentrén på den bortre gaveln på H-huset (gaveln mot campus).
  • Patienter till barnakuten, belägen i D-huset, tas emot i en egen entré – entré D, belägen innanför H-huset, intill den gamla ordinarie akutentrén.

Sedan i våras har barn och vuxna hänvisats till samma tillfälliga entré på grund av Covid 19, den entrén kommer att stängas.

Förändring som minskar smittrisken

De nya entréerna utgör en förbättring mot hur det är just nu med den tillfälliga entrén, där alla patienter tas emot för en första bedömning i ett garage, konstaterar verksamhetschef Ingunn Granum.

Hon förklarar att när patienter från den 1 september kommer till akuten kommer de att passera en slags sluss i respektive entré där den första medicinska bedömningen görs – en så kallad smittoriskvärdering.

”Meningen är att ha en hög säkerhet och vi utgår från de rekommendationer som finns för att undvika att smitta varandra”, säger Ingunn Granum.

Ökad trygghet för utsatta

Det handlar också om att endast den som söker vård ska befinna sig i lokalerna för att minska smittrisken, även om givetvis barn får ha en vuxen med sig.

”Det ska vara tryggt, inte minst för äldre och särskilt utsatta patienter, att komma till oss”, säger verksamhetschefen.

”Men liksom tidigare önskar vi att alla tar till sig 1177:s råd på webben eller via telefon, innan de besöker oss”, tillägger Ingunn Granum. ”På så sätt kan vi möta varje patients behov på allra bästa sätt.”

Lokalt | Universitetssjukhuset Örebro
Örebronyheter

Källa Universitetssjukhuset Örebro

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in