Nu gäller lagen om tillgänglighet alla offentliga webbplatser

Av på 22 september, 2020
Nu tas nästa steg i arbetet med att göra digital offentlig service mer tillgänglig för alla. Från den 23 september gäller lagkraven alla offentliga webbplatser.

Nu tas nästa steg i arbetet med att digital offentlig service ska bli mer tillgänglig för alla. Från den 23 september omfattas samtliga offentliga webbplatser av lagen om digital offentlig service. Syftet är att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning.

Omkring 20 procent av Sveriges befolkning har idag någon form av funktionsnedsättning, det kan till exempel röra sig om nedsatt syn eller rörelseförmåga. Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att få tillgång till digital offentlig service. 

Användare ska exempelvis kunna ta del av innehållet på en webbsida med ett installerat hjälpmedel som läser upp det som står på skärmen, ha möjlighet att läsa textremsor på filmade inslag och kunna öka teckenavståndet för att få luftigare text på webbsidan.

– Alla har nytta av att webbplatser och e-tjänster är användarvänliga och ju fler som kan använda digital service desto mer effektiv och ändamålsenlig blir den offentliga förvaltningen. Det som är nödvändigt för någon är också bra för alla, säger Tommy Olsson, specialist inom digital inkludering på DIGG.

DIGG:s arbete med tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning – DIGG – har uppdraget att se till att lagen om tillgänglighet till offentlig service får genomslag. Det innebär utbildning och information, men även att utöva tillsyn i form av att granska och övervaka att offentliga aktörers webbplatser följer lagkraven.

Som offentlig aktör behöver man förhålla sig till de nya kraven i form av att tillgänglighetsförbättra det som inte fungerar idag, redovisa de brister som finns i en tillgänglighetsredogörelse och erbjuda möjligheter för användare att påtala brister.

Att förberedelsearbetet pågår för fullt hos offentliga aktörer märks på mängder frågor till DIGG.

– Vi har sett en stadig ökning av frågor den senaste tiden, särskilt frågor om vad som gäller för videofilmer och pdf-dokument, säger Tommy Olsson.

Användare som hittar brister i tillgänglighet på en offentlig aktörs webbplats bör i första hand påtala bristerna hos den offentliga aktören. Användare har också möjlighet att anmäla en aktör till DIGG om som man anser att inte lever upp till kraven på tillgänglighet.

Dialog i första hand

Enligt EU-kommissionens beslut ska övervakning genomföras av medlemsstaterna. Antalet webbplatser som ska övervakas är baserat på landets invånarantal.

För Sveriges del innebär det att DIGG ska granska 299 webbplatser och sex mobila applikationer i år och under nästa år. En viss andel av webbplatserna granskas manuellt och en viss andel granskas förenklat med ett granskningsverktyg.

– Vi kommer i förväg att kontakta de aktörer vi ska övervaka och om vi upptäcker brister kommer vi att påpeka dessa. Vi strävar i första hand att föra en dialog med aktören som ska se till att bristerna åtgärdas, säger Tommy Olsson.

Fakta:

DIGG:s uppdrag är att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig genom att använda digitaliseringens möjligheter. En viktig del för att lyckas med det är att se till att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2019 men kraven i lagen börjar gälla vid olika tidpunkter beroende på om det är en ny eller befintlig webbplats eller om det rör sig om en mobil applikation. Lagen är tillämplig på offentliga aktörer, exempelvis statliga myndigheter och kommuner men även vissa privata aktörer omfattas. Till grund för arbetet med lagkraven ligger EU:s webbtillgänglighetsdirektiv (EU) 2016/2102.

Regionalt
Örebronyheter

Källa DIGG Myndigheten För Digital Förvaltning

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in