Nu gäller nya parkeringsavgifter i zon 2

Av på 15 juni, 2021
Arkivbild

Från och med den 15 juni gäller nya parkeringsavgifter i zon 2. Avgiften är nu 10 kr i timman, vardagar kl 08-18 och avgiftsfritt på helger. Nu kan även de som bor i zon 2 och har beviljats tillstånd för boendeparkering köpa en 30-dagarsbiljett för parkering.

Under hösten 2020 beslutade kommunen om nya avgiftszoner för parkering som ett led i arbetet för en långsiktig hållbar stadsmiljö i ett växande Örebro. Zon 1, infördes i januari och nu införs zon 2. Den tidigare avgiften i zon 2 var 2-5 kr i timman med några avgiftsbelagda platser på lördagar. Den 15 juni får zonen nya parkeringsavgifter likt följande: 

  • Vardagar: 10 kr i timman kl 08-18. 
  • Dag före helgdag samt helgdagar: Avgiftsfritt.

Karta över Zon 2

30-dagars parkeringsbiljett för boende i zon 2

Sedan mars har boende i zon 2 kunnat ansöka om ett boendeparkeringstillstånd. Tillståndet behövs för att köpa en giltig 30-dagars parkeringsbiljett i ett boendeparkeringsområde som man blivit beviljad parkering för. Den 15 juni blir biljetten tillgänglig för köp i parkeringsautomaterna i zonen för 420 kr.

De som har boendeparkeringstillstånd kan stå upp till 7 dygn på samma plats, på angivna platser i sitt boendeparkeringsområde, förutom de dagar det råder nattförbud eller dagförbud.

-Under våren har vi förberett för införandet av nya parkeringsavgifter samt boendeparkering. Parkeringsautomaterna i zon 2, ca 150 st har uppdaterats med nya avgifter och nya vägskyltar om parkeringsföreskrifter har satts upp. Vi har fått in ganska få ansökningar för boendeparkering och vill att fler ska göra sina ansökningar nu innan sommarsemestrarna drar igång, säger Daliz Kovacevic, trafikövervakare.

Inga ansökningar om boendeparkeringstillstånd handläggs under perioden 1-30 juli 2021.

-Att vi valt att se över ytterdelarna av centrala Örebro och införa zon 2 är en direkt följd av förändringarna av taxan för zon 1. Annars hade vi riskerat att flytta problem med tillgängliga parkeringsplatser som fanns i zon 1 till zon 2.

-Vi hoppas att det ska vara ett initiativ att låta bilen stå kvar över dagen för de som inte nödvändigtvis behöver ta bilen. Att ha bil är dock en nödvändighet för många, men det är inte alla som behöver bilen varje dag. Många av de bilresor som görs i Örebro idag skulle kunna göras på annat sätt.

-Att promenera eller ta cykeln när det går, är betydligt bättre ur ett långsiktigt miljö- och hälsoperspektiv. Vi hoppas att dessa förändringar leder till att det blir mindre trångt i trafiken för de som verkligen behöver ta bilen varje dag, säger Anders Olsson, ordförande Tekniska nämnden.

Lokalt
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in